Mere sikker turisme med teknologiske løsninger

Hundested havn er et af de steder, hvor der er testet nye løsninger for bedre rengøring. Over sommeren er vandforbruget på toiletterne blevet målt for at kunne afgøre, hvornår der var behov for rengøring. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Erfaringer fra et pilotprojekt, drevet af VisitNordsjælland, Dansk Kyst- og Naturturisme og en række partnere, skal få flere turistaktører til at gøre turistbranchen mere sikker i relation til smittespredning. Teknologiske løsninger for bedre rengøring og at sikre afstand er blevet testet af forskellige aktører i den nordsjællandske turistbranche. ”Click and collect” morgenmad, ultraviolet lys for rengøring af eksempelvis nøgler og entrékort, persontællere og intelligente vandsensorer som viser forbruget og dermed behovet for rengøring er nogle af de løsninger som er blevet testet.
– Uanset smittetal, så er det vigtigt, at turismeaktørerne holder fast og viser, at der er styr på hygiejnen, og det skal dette projekt hjælpe med. I hvor høj grad turisterhvervet formår at skabe en tryg ferieoplevelse er afgørende for, hvor turisterne vælger at lægge deres penge. Det gælder ikke mindst de udenlandske gæster og deres lyst til at besøge os, siger Annette Sørensen, direktør i VisitNordsjælland i en pressemeddelelse.

Samtidig vil projektets initiativtagere også opfordre til at kommunikere alle indsatser tydeligt til gæsterne, så de oplever sig trygge. Erfaringerne fra pilotprojektet “Tourist – Stay Safe” er samlet i en håndbog som udgives i midten af december.

Kilde: News Øresund