Malmø positionerer sig i stigende grad som en by for hovedkontorer

Væksten i hovedkontorer er hurtigere i Malmø end i andre storbyregioner, viser rapporten. Kontorbygningen The Point, som er vist på billedet, er hjemsted for flere af dem. Foto: News Øresund

Antallet af videnintensive virksomheder er stigende og vokser hurtigere i Malmø-Lund-regionen end i andre svenske storbyregioner. Malmø er en attraktiv by for hovedkontorer og management consulting, mens højteknologisk produktion vokser hurtigst i Lund. Det viser en ny rapport fra Malmö Tillväxtkommission, som er udarbejdet af forskerne Markus Grillitschs, Torben Schuberts og Magnus Nilsson fra CIRCLE ved Lunds Universitet.

Rapporten undersøger udviklingen af Malmøs videnøkonomi – som omfatter både “knowledge-intensive business services” (KIBS) og højteknologisk produktion.

Fra 1990 til 2019 er andelen af personer, der arbejder i KIBS, steget i Malmø. Den samme udvikling kan også ses i Stockholm- og Göteborg-regionerne.

Væksten er hovedsageligt koncentreret i Malmø, som oplever en hurtigere vækst i virksomheder inden for forretningsservice end de to andre storbyregioner, hvilket til dels kan forklares med de mange nye hovedkontorer og en hurtig vækst inden for management consulting. De virksomheder, der startes, har også en tendens til at vokse hurtigere i Malmø-Lund-regionen.

Rapporten viser også, at højteknologisk produktion, som det er stadig vanskeligere at skelne fra andre videnintensive brancher, vokser hurtigst i Lund. På den anden side er der ikke mange nye virksomheder i branchen, og derfor fremhæver rapportens forfattere vigtigheden af at fremme innovation i fremstillingsvirksomhederne.

Uddannelsesniveauet er støt stigende i Malmø-Lund-regionen såvel som i de andre storbyregioner. Der er dog fortsat et misforhold på arbejdsmarkedet, og i rapporten anbefaler forfatterne man at investere i omskoling, livslang læring og erhvervsuddannelse.

Tillväxtkommission blev oprettet af Malmö stad i 2020 med det formål at udarbejde analyser, der giver kommunalbestyrelsen et analytisk og videnskabeligt baseret grundlag for forslag til at skabe inkluderende og bæredygtig vækst i Malmø.