Lovpakken om europæiske mikrochips: Her er EU’s plan til at overvinde manglen på halvledere

Bild av Pixabay

I en verden i krise pga. mangel på halvledere skal lovpakken om de europæiske mikrochips sikre leveringen til EU ved at øge den indenlandske produktion.

Siden udgangen af 2020 har der været en mangel på halvledere på kloden uden fortilfælde. Leveringskæden for halvledere er meget kompleks og sårbar over for begivenheder som udbruddet af Covid-19. Industrien finder det svært at komme tilbage efter det chok, som pandemien forårsagede. EU igangsætter nu tiltag for at sikre leveringen.

Lovpakken om de europæiske mikrochips skal øge produktionen af halvledere i Europa. Europa-Parlamentet har godkendt sin holdning til den foreslåede lovgivning og er klar til at forhandle med EU’s regeringer.

I februar 2023 vedtog MEP’erne også fællesforetagendet for mikrochips, der er et investeringsværktøj, hvis mål er at understøtte væksten i sektoren og fremme EU’s lederskab på området på mellem og lang sigt.

Hvorfor er mikrochips så vigtige?

Elektroniske mikrochips, også kendt som integrerede kredsløb, er vigtige byggesten for digitale produkter. De bruges til hverdagsaktiviteter på arbejdet, i uddannelsessystemet, inden for underholdning, til vigtige applikationer i biler, tog, fly, sundhed og automatisering, såvel som energi, data og kommunikation.

En mobiltelefon indeholder f.eks. omkring 160 forskellige chips, mens hybridbiler indeholder op til 3500.

Mikrochips er også essentielle teknologier til at drive den digitale omstilling bl.a. inden for kunstig intelligens, lavt strømforbrug, 5G/6G-kommunikation såvel som Internet of Things, cloud og højtydende computerplatforme.

Hvad forårsager manglen på halvledere?

Produktionen af mikrochips afhænger af en meget kompleks og indbyrdes afhængig leveringskæde, hvor lande i hele verden deltager. Et stort halvlederfirma kan være afhængigt af så mange som 16.000 højt specialiserede leverandører i forskellige lande.

Det gør den globale leveringskæde sårbar. Den bliver let påvirket af globale geopolitiske udfordringer. Det blev tydeliggjort efter udbruddet af Covid-19-pandemien.

Den seneste udvikling, som f.eks. krigen i Ukraine, har udløst yderligere bekymringer for chipssektoren. Andre begivenheder som f.eks. skovbrande og tørke kan påvirke store produktionsfabrikker og forværre leveringskrisen.

Den nuværende mangel på mikrochip fortsætter formentlig i hele 2023, da de fleste løsninger har lang gennemløbstid. F.eks. tager det to til tre år at bygge en ny chipsproduktionsfabrik.

Sikring af Europas levering af halvledere

I gennemsnittet har næsten 80% af leverandørerne til europæiske virksomheder i halvlederindustrien hovedkvarter uden for EU. Ved at vedtage lovpakken om mikrochips ønsker EU at styrke egenskaberne for produktionen af mikrochips til at sikre den fremtidige konkurrencedygtighed og bevare det teknologiske lederskab og sikkerhed for leveringen.

I dag er EU’s andel af den globale produktionskapacitet på under 10%. Den foreslåede lovgivning skal øge andelen til 20%.

Tiltagene under lovpakken skal primært implementeres gennem fællesforetagendet for mikrochips, der er et offentligt og privat EU-partnerskab under Horisont Europa-programmet. EU ønsker at sammenlægge de omkring €11 mia. fra EU’s midler, medlemslandene, partnerlandene og de private sektorer til at styrke den eksisterende forskning, udvikling og innovation.