EU COVID-19-certifikatet skal lette den fri bevægelighed uden at diskriminere

kilde: capture film - Europa-Parlamentet
  • Universelle, tilgængelige, rettidige og gratis tests er nødvendige på tværs af EU
  • EU COVID-19-certifikater er ikke rejsedokumenter
  • Medlemslande bør ikke pålægge brugere af certifikatet karantæne eller tests.

Torsdag vedtog Europa-Parlamentet sit forhandlingsmandat om forslaget til et certifikat til at sikre retten til fri bevægelighed i Europa under pandemien.

MEP’erne er enige i, at det nye “EU COVID-19-certifikat” – betegnelse anvendt i stedet for ”det digitale grønne certifikat”, som foreslået af Europa-Kommissionen – ikke bør anvendes mere end højest 12 måneder.

Dokumentet, der både kan bruges i digital- og papirform, vil være bevis på, at personen er blevet vaccineret mod coronavirus, at de har et negativt testresultatet fra en nylig coronatest eller at de er blevet raske efter en infektion. Men EU COVID-19-certifikater vil ikke være et rejsedokument eller en forudsætning for at kunne bevæge dig frit rundt, siger MEP’erne.

Lovforslaget, der dækker EU-borgere, blev vedtaget med 540 stemmer for, 119 stemmer imod og 31 hverken/eller, imens forslaget vedrørende ikke-EU-medlemmer blev vedtaget med 540 stemmer for, 80 stemmer imod og 70 hverken/eller. Afstemningen fandt sted onsdag, og resultaterne blev annonceret torsdag morgen. Både Europa-Parlamentet og Rådet er nu klar til at begynde forhandlingerne. Målet er at nå til enighed inden sommerens turistsæson.

Ingen yderligere rejserestriktioner og gratis COVID-19-tests

Indehavere af et EU COVID-19-certifikat bør ifølge Europa-Parlamentet ikke møde yderligere rejserestriktioner såsom karantæne, selvisolation eller tests. MEP’erne understregede også, at for at undgå diskrimination mod personer på baggrund af manglende vaccination eller af økonomiske grunde, bør EU-lande “sikre universelle, tilgængelige, rettidige og gratis tests”.

Kompatibelt med nationale initiativer

Europa-Parlamentet vil sikre, at EU-certifikatet kan bruges sammen med initiativer i medlemslandene, der bør respektere den samme fælles lovgivning.

Medlemslande skal acceptere vaccinationscertifikater udstedt i andre medlemslande for personer, der er blevet vaccineret med en vaccine godkendt til brug i EU af det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (på nuværende tidspunkt Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Janssen), siger MEP’erne. Det vil være op til medlemslandene at beslutte, om de også vil acceptere vaccinecertifikater udstedt i andre medlemslande for vacciner, der er godkendt af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til brug i nødstilfælde.

Databeskyttelse sikres

Certifikaterne vil blive verificeret for at forhindre svindel og forfalskninger, hvilket også det elektroniske sejl vil blive. Personlig data indsamlet gennem certifikaterne kan ikke blive opbevaret i det medlemsland, der er rejsemålet, og der vil ikke være nogen central database på EU-niveau. Listen over institutioner, der vil behandle og modtage data, vil være offentligt tilgængelig, så borgere er sikrede deres rettigheder til databeskyttelse under Databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Vacciner må ikke være for dyre og skal allokeres globalt

Endelig understreger medlemmerne, at covid-19-vacciner skal massefremstilles, være prismæssigt overkommelige og allokeres globalt. De giver også udtryk for bekymring over de alvorlige problemer forbundet med, at virksomheder ikke overholder produktions- og leveringsfristerne.

Citat

Efter afstemningen i Europa-Parlamentet sagde Juan Fernando López Aguilar (S&D, SPA)formand for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og ordfører: “Vi har brug for at etablere EU COVID-19-certifikatet for at genetablere folks tillid til Schengen, imens vi fortsat kæmper mod pandemien. Medlemslande bør koordinere deres respons på en sikker måde og sørge for fri bevægelighed for borgere inden for EU’s grænser. Vacciner og tests skal være tilgængelige og gratis for alle borgere. Så snart certifikatet træder i kraft bør medlemslandene ikke introducere yderligere restriktioner.”

Tidligere artikelStore Bededag i Danmark på fredag
Næste artikelDansk coronapas er ikke gyldigt til rejser til Sverige