Det fælles arbejdsmarked og nye infrastrukturinvesteringer blev drøftet på et dansk-svensk netværksmøde

Regionspolitikerne Henrik Fritzon (S), anden næstformand i Region Skåne og Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, talte sammen under gårsdagens netværksmøde. Foto: News Øresund

Omkring 60 deltagere fra Øresundsregionens erhvervsliv, den akademiske verden samt den offentlige sektor deltog i årets dansk-svenske netværksmøde på Sveriges ambassade. Det fælles arbejdsmarked, nye infrastrukturinvesteringer på tværs af Øresund og klimaforandringer var de emner, som var til debat torsdag eftermiddag.

Torsdag løb Øresundsinstituttets årlige dansk-svenske netværksmøde af stablen på den svenske ambassade i København. Kultur kommer i fremtiden til at spille en vigtig rolle i Norden med emner som fred, interaktion og samarbejde. Lawen Redar (S), tredje næstformand for kulturudvalget i den svenske rigsdag, fremhævede kulturens rolle i det nordiske demokrati, da hun om aftenen holdt sin åbningstale. Lise Bach Hansen, direktør for levende litteratur på Det Kgl. Bibliotek i Danmark, var enig og fremhævede Danmarks og Sveriges fælles historiske arv.

En nordisk renæssance var ambassadørens opsummering efter præsentationen af årets udgave af State of the Region. Øresundsinstituttets senioranalytiker Anna Palmehag gav en forsmag på årets rapport, der kortlægger Øresundssamarbejdet. Øget rejseaktivitet efter pandemien, nye infrastrukturplaner over Øresund og transitaftaler, der sikrer rejser over grænsen i krisetider, er nogle af de eksempler, som blev fremhævet. Rapporten vil være tilgængelig i næste uge.

Arbejdet med regionale forhold i Greater Copenhagen, infrastrukturinvesteringer, arbejdsmarkedet og den grønne omstilling fik stort fokus ved gårsdagens afsluttende forhandlinger med regionspolitikerne Lars Gaardhøj (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden og Henrik Fritzon (S), anden næstformand i Region Skåne. Lars Gaardhøj talte om den store mangel på arbejdskraft i Danmark, og at man på Sjælland konstant søger arbejdskraft på den anden side af sundet. Henrik Fritzon fremhævede arbejdsmarkedet som hovedkernen i integrationen mellem landene.
– Det er først og fremmest på arbejdsmarkedet, man kobler en region sammen, og udviklingskraften opnås ved at udbygge infrastrukturen og den kollektive trafik, siger Henrik Fritzon.
Lars Gaardhøj fremhævede i den forbindelse, at det er positivt, at Sverige skubber på spørgsmålet om en ny Øresundsforbindelse, som begge mente er ekstremt vigtig for den fortsatte integrationsproces. Derudover bød ambassadør Charlotte Wrangberg velkommen og understregede i sin åbningstale, at samarbejdet om udenrigs- og sikkerhedspolitikken i både Norden og EU på det seneste er intensiveret.