Brexit-aftale godkendt af Europa-Parlamentet

Parlamentet godkender udtrædelsesaftalen, før den bliver forelagt Rådet som sidste skridt i ratificeringsprocessen.
  • Det Forenede Kongeriges udtrædelsesaftale godkendt af Parlamentet som næstsidste skridt, før den kan træde i kraft
  • Afstemning i Rådet ved kvalificeret flertal afslutter processen, og Brexit er fastsat til 31. januar 2020

Udtrædelsesaftalen blev godkendt af Parlamentet onsdag aften med 621 stemmer for, 49 stemmer imod og 13 hverken for eller imod.

MEP’erne debatterede onsdag Brexit-processen og de fremtidige udfordringer som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Den kroatiske statssekretær for europæiske anliggender, Nikolina Brnjac, deltog i debatten på vegne af formandsskabet for Rådet, ligesom Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, og EU’s chefforhandler Michel Barnier også deltog.

Som kommentar til afstemningens historiske betydning fremhævede de fleste talere på vegne af de politiske grupper, at Storbritanniens udtræden ikke er slutningen på forholdet mellem EU og Det Forenede Kongerige, og at de bånd, der binder Europas folk, er stærke og fortsat vil være der. De sagde også, at der er noget at lære fra Brexit, som bør forme EU’s fremtid, og de takkede Det Forenede Kongerige og dets MEP’ere for deres bidrag i løbet af den tid, de har været medlemmer.

Mange talere advarede imidlertid også om, at forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Det Forenede Kongerige vil blive vanskelige – især på grund af den tidsramme, der er sat i udtrædelsesaftalen.

Parlamentet vil have indflydelse på det fremtidige forhold

Parlamentets koordinationsgruppe for Det Forenede Kongerige, der er ledet af formanden for UdenrigsudvalgetDavid McAllister (EPP, DE), vil samarbejde med EU’s taskforce for forbindelser med Det Forenede Kongerige og koordinere med Udenrigsudvalget og Udvalget for International Handel og alle andre relevante udvalg. Europa-Parlamentet følger nøje EU-forhandler Michel Barniers arbejde og fortsætter med at påvirke forhandlingerne ved at vedtage beslutninger. Den endelige aftale skal også godkendes af Parlamentet.

Du kan se debatten ved at klikke på de følgende links:

Åbningstale ved Guy Verhofstadt (RE, BE) fra Parlamentets Brexit-styregruppe

Åbningstale ved Nikolina Brnjac på vegne af det kroatiske formandsskab og Ursula von der Leyen, formand for Kommissionen

Første runde af politiske talere fra grupperme

MEP’ernes debat (del 1)

MEP’ernes debat (del 2)

MEP’ernes debat (del 3)

Afsluttende tale ved Michel Barnier, leder af taskforcen for forbindelser med Det Forenede Kongerige, og Nikolina Brnjac

Afsluttende udtalelse ved David Sassoli, formand for Parlamentet

Citat

Efter den historiske afstemning sagde Parlamentets formand, David Sassoli: ”Det gør mig oprigtigt trist at tænke på, at vi er nået til dette punkt. 50 års integration kan ikke opløses let. Vi bliver alle nødt til at arbejde hårdt for at opbygge et nyt forhold, altid med fokus på interesserne og beskyttelsen af borgernes rettigheder. Det bliver ikke nemt. Der kommer til at være svære situationer, som tester vores fremtidige forhold. Det vidste vi allerede, da Brexit første gang kom på bordet. Jeg er dog sikker på, at vi kan overvinde alle forskelle og altid finde fælles fodslag.”

Næste skridt

Før udtrædelsesaftalen kan træde i kraft, skal den til afstemning i Rådet (kvalificeret flertal).

Overgangsperioden. der starter 1. februar, udløber efter planen ved udgangen af december 2020. En aftale om det fremtidige forhold mellem EU og Det Forenede Kongerige skal være forhandlet på plads før da for at kunne træde i kraft 1. januar 2021.

Overgangsperioden kan blive forlænget én gang med et til to år, men den beslutning vil i så fald skulle tages af det fælles Udvalg for EU og Det Forenede Kongerige før 1. juli.

Parlamentet vil skulle godkende enhver fremtidig aftale om forholdet. Hvis en sådan aftale vedrører kompetencer, som EU deler med medlemslandene, skal de nationale parlamenter også ratificere den.

Baggrund

Afstemningen på Parlamentets plenarmøde kom efter afslutningen af ratificeringsprocessen i Det Forenede Kongerige og den positive indstilling fra Udvalget om Konstitutionelle AnliggenderAnden del af udtrædelsesaftalen beskytter EU-borgere i Det Forenede Kongerige og vice versa samt deres familier.

I henhold til bestemmelserne skal alle sociale sikringsrettigheder opretholdes i henhold til EU-lovgivningen, og borgernes rettigheder garanteres i hele deres levetid, ligesom relevante administrative procedurer skal være gennemsigtige og strømlinede. Implementeringen og anvendelsen af disse betingelser vil blive overvåget af en uafhængig myndighed, der har beføjelser svarende til Europa-Kommissionens.