Danmarks og Sveriges beskæftigelse er i europæisk top

Sverige og Danmark tilhører de europæiske lande med den højeste beskæftigelse. Foto: News Øresund

Sverige havde den næsthøjeste og Danmark den femtehøjeste beskæftigelse i EU i trejdekvartalet af 2019. Det viser ny data fra Eurostat. Den gennemsnitlige beskæftigelse i alderen 15-64 var i perioden 69,6 procent i EU-landene. I Danmark var beskæftigelsen 75,5 procent og i Sverige hele 78,1 procent trods en aftagen i 2019. Bedst i klassen er Holland, mens Grækenland og Italien har lavest beskæftigelse.

At Sverige har høj beskæftigelse men lav arbejdsløshed beror på, at arbejdskraften i Sverige er forholdsvis stor. Der findes altid relativt set få sygemeldte, førtidspensionerede, hjemmegående eller personer, som på anden vis står helt uden for arbejdsmarkedet. (News Øresund)