Stop ulovlig livestreaming af sportsbegivenheder, opfordrer MEP’erne

Image by Schäferle from Pixabay

Få mere information om her hvordan MEP’erne vil stoppe pirateri af direkte sportstransmissioner.

Hvad er problemet med ulovlig sportsstreaming?

TV-transmission af live sportsbegivenheder spiller en vigtig rolle i økonomien og er en stor indtægtskilde for arrangørerne. Men de sportsbegivenheder, der vises direkte på TV, bliver ofte også transmiteret direkte ulovligt online af professionelle hjemmesider, hvis forretningsmodel er baseret på reklamer og betalte abonnementer. Dette krænker IP-rettighederne og kan være en sikkerhedsrisiko for brugerne, der kan blive eksponeret mod software, der ødelægger deres computer, eller datatyveri, inklusiv snyd med kreditkort.

Sportsbegivenheder og copyright

Sportsbegivenheder i sig selv opfylder ikke kravet til copyrightbeskyttelse, da de ikke er et “arbejde” under EU’s copyrightlovgivning, selvom optagelserne af en sportsbegivenhed er beskyttet. Nogle lande har introduceret specifikke regler til at dække liveudsendelser, men reglerne er ikke harmoniserede på EU-niveau.

Behov for at gøre noget ved problemet hurtigt

Live sportsudsendelser har en tidsbegrænset økonomisk værdi – varigheden af eventet dvs. vinduet for tiltag imod pirateriet er lille.

De nuværende procedurer imod pirateri af livestreaming tager lang tid og er ikke umiddelbart anvendelige, så de mangler effektivitet. MEP’erne fra Retsudvalget mener, at den bedste løsning er at standse den uautoriserede udsendelse med det samme.

Hvordan MEP’erne vil tackle ulovlig sportstreaming

Rapporten, som blev vedtaget i udvalget den 13. april, opfordrer til at udvide de nuværende rettigheder til at gælde livetransmissioner. Den opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå konkrete tiltag, der specifikt skal gælde for direkte sportsarrangementer, der gør det muligt at fjerne eller ødelægge adgangen til indholdet med det samme uden at blokere den lovlige livetransmission.

Fjernelsen af ulovligt indhold skal ske lige efter modtagelsen af en anmodning og ikke senere end 30 min. efter starten på eventet. De nye regler skal ramme de professionelle, ulovlige transmissioner, men ikke seerne, der ofte ikke er klar over, at de er forbrugere af ulovligt indhold.

Reglerne skal ikke gælde livetransmissioner indefra et arrangement eller optagelser fra publikum, da dette ikke overtræder rettighederne og er en integreret del af fankulturen.

Næste skridt

Hele Parlamentet stemmer om rapporten ved majs plenarforsamling.