Rejs sikkert med det digitale Covid-certifikat

Image by Rudy and Peter Skitterians from Pixabay

Find ud af hvordan EU’s nye digitale Covid-certifikat (EUDCC) vil gøre det muligt at rejse sikkert i Europa under pandemien.

Hvordan virker det?

Certifikatet vil demonstrere, at en person er blevet vaccinere, har en negativ test eller har overstået sygdom med Covid-19 de seneste seks måneder. Det vil blive udstedt af de nationale myndigheder f.eks. hospitaler, testcentre, sundhedsmyndigheder og lignende. Informationen vil være i form af en QR-kode, der kan være elektronisk (på din smartphone eller tablet f.eks.) eller i papirfomat, når du rejser. EUDCC ventes at være klar fra den 1. juli og vil være gratis. Systemet skal virke i 12 måneder og dække alle EU’s 27 medlemslande samt Island, Norge og Lichtenstein.

Kan jeg bruge det til at rejse med?

Nej, du skal stadig vise pas eller anden form for identifikation. Du behøver ikke at have certifikatet til at rejse (de nationale myndigheders krav vil i det tilfælde være gældende). Men det at have certifikatet vil gøre det lettere at rejse. Det vil f.eks. betyde, at ejeren ikke behøver at gå i karantæne.

Hvis særlige forhold skulle opstå i et EU-medlemsland (f.eks. en pludselig udbredelse og spredning af en ny variant), kan nye restriktioner blive sat i værk og disse vil blive tilføjet til ‘Re-Open EU’-portalen.

Hvad er inkluderet i certifikatet?

De tests, der er godkendt til EUDCC, inkluderer “NAAT” tests (såsom RT-PCR tests) og hurtige antigentests.

Tests vil føre til to mulige EUDCC-certifikater:
• Testcertifikat: der indikerer ejerens resultat, type og dato for NAAT-testen eller en hurtig antistoftest.
• ‘Kommet sig efter infektion’-certifikat: bekræfter endt sygdom med SARS-CoV-2 efter en positiv NAAT-test.

Testene vil også blive billigere. Europa-Kommissionen vil mobilisere mindst €100 mio. som en del af Nødhjælpsinstrumentet til at købe de Covid-tests, der er behov for til certifikatet.

Beskyttelse af dine personlige data

EUDCC-app’en vil respektere EU’s lovgivning for private data, GDPR, og vil kun indeholde de mest nødvendige data til en sikker rejse. De personlige data, der medtages, vil blive behandlet af de kompetente myndigheder i destinationslandet, ved transit eller af passagertransportoperatører, men kun til at bekræfte og godkende ejerens vaccination, test eller endt sygdomsforløb.

Informationen vil kun blive brugt under rejseperioden og ikke gemt, når systemet ikke længere bruges.

Næste skridt

Parlamentet vil stemme om forslaget ved junis plenarforsamling 7.-10. juni.