Mindre CO2-udslip fra biler med ny EU-mærkning for dæk

Dækmærkning.

Mere brændstofeffiektive dæk betyder mindre CO2-udslip. Nye EU-mærkninger skal hjælpe dig med at vælge dæk baseret på brændstofeffektivitet, vådgreb og støjniveau.

EU har forpligtet sig til at skære sit drivhusgasudslip med minimum 40% sammenlignet med niveauet i 1990 fra 2030 under Paris-aftalen. Vejtransporten er ansvarlig for 22% af EU’s drivhusgasudslip, og transport er den eneste sektor, hvor udslippet stadig er højt sammenlignet med 1990. For at kunne blive klimaneutralt fra 2050, ønsker EU at mindske transportens CO2-udslip med 60% fra 2050 sammenlignet med niveauet i 1990.
Dækkene står for mellem 20% og 30% af et hjuls brændstofsforbrug, hvilket betyder at det at vælge et mere brændstofeffektivt dæk kan hjælpe med at reducere transportudslippet. For at forbrugerne kan træffe mere informerede beslutninger, introducerer EU nu nye mærkninger for dæk.

Dæk. 

Nye etiketter skal hjælpe forbrugerne


Mærkerne skal indeholde information om brændstofeffektivitet og vådgreb på en skala fra A til G (lignende energimærker findes også for husholdningsprodukter) såvel som information om deres eksterne støjniveau i decibel.
Information om sne- og isgreb, kilometertal og slid (ansvarligt for mikroplastikforurening) kan blive tilføjet i fremtiden, når testmetoder bliver gjort tilgængelige.
Mærkerne skal være klart synlige for forbrugerne, være synlige i alle situationer, hvor der sælges dæk, også online, og skal have en QR-kode, så de let kan scannes.

Fordele ved nye EU-mærker for dæk


Nye dækmærker vil gøre det muligt for EU-forbrugere at vælge de mest energieffektive dæk, hvilket kan give store besparelser såvel som lavere udslip. Vejsikkerheden bliver ligeledes øget med bedre vådgreb, og information om støjniveauet kan give mindre støjforurening fra biler.

Næste skridt


Parlamentet og Rådet nåede frem til en uformel aftale i november 2019. Den skal formelt godkendes af begge institutioner, før den kan træde i kraft. Rådet godkendte formelt reglerne i februar 2020 og industri-, forsknings- og energiudvalget i Parlamentet stemte for dem d. 28. april. Parlamentet skal stemme samlet for at kunne godkende aftalen.


Læs mere om udslipsreduktioner:
• EU vil skære i drivhusgasudslippet med nationale mål for 2030
• Biler i EU skal have nye CO2-mål
• EU’s handel med CO2-kvoter og dets reform
• Klimaforandringer: EU’s skove skal modvirke CO2-udslip
• CO2-udslip fra luft- og skibsfart: Fakta og tal