EU’s tilstand: Bekæmpelse af covid-19, genopretning, klima og udenrigspolitik

Under debatten om EU's tilstand gjorde MEP'erne status over EU's reaktion på covid-19-krisen og de kommende udfordringer. Kilde: Europa-Parlamentet

I den årlige debat om EU’s tilstand udspurgte MEP’erne Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, om EU’s mest umiddelbare udfordringer.

Formanden for Kommissionen, Ursula von der Leyen, indledte sin anden tale om Unionens tilstand med at understrege, at vi kan være stolte over, at vi valgte at stå sammen som ét Europa under den største globale sundhedskrise i et århundrede, den dybeste globale økonomiske krise i årtier og planetens alvorligste krise nogensinde. Hun understregede, at Europa er blandt verdens førende med hensyn til vaccinationsrater samtidigt med at vi deler halvdelen af vores vaccineproduktion med resten af verden. Nu prioriteres det at fremskynde vaccination på globalt plan, fortsætte indsatsen i Europa og forberede sig på eventuelle fremtidige pandemier.

I forhold til fremtiden så bemærkede hun, at “det digitale er et make-or-break-it-spørgsmål” og bebudede en ny europæisk mikrochips-lov, der samler Europas forsknings-, design- og testkapacitet i verdensklasse og koordinere EU’s og medlemslandenes investeringer i halvlederteknologi. Med hensyn til klimaforandringer gjorde von der Leyen det klart, at “eftersom de er menneskeskabte, kan vi gøre noget ved det”. Hun fremhævede, at EU med den grønne pagt var den første store økonomi, til at fremlægge omfattende lovgivning på dette område, og lovede at støtte udviklingslandene ved at fordoble finansiering af biodiversitet uden for EU og gav tilsagn om yderligere 4 mia. EUR til klimafinansiering frem til 2027 for at støtte deres grønne omstilling.

Med hensyn til udenrigs- og sikkerhedspolitik opfordrede hun til en europæisk cyberforsvarspolitik og en ny europæisk lov om modstandsdygtighed over for cyberangreb og bebudede et topmøde om europæisk forsvar under det franske EU-formandskab.

Manfred WEBER (PPE, DE) påpegede de sociale og økonomiske konsekvenser af covid-19-krisen og sagde, at Europa har et presserende behov for at skabe nye arbejdspladser, også i sundhedssektoren, hvor EU er førende med covid-19-vacciner. Han slog til lyd for et nødprogram for handel mellem EU og USA for særligt transport- og mobilitetssektoren og den digitale sektor og en plan for at minimere bureaukratiet. Det europæiske forsvar bør styrkes med en hurtig reaktionsstyrke, og Europol bør omdannes til en europæisk FBI, konkluderede han.

Iratxe GARCÍA (S & D, ES) vurderede EU’s kamp mod pandemien og dens konsekvenser positivt: “70% af befolkningen er vaccineret, den frie bevægelighed er igen en realitet, og NextGenerationEU-midlerne fordeles allerede”. Overgangen til en grøn økonomi er også på rette spor, tilføjede hun, men “vi har ikke gjort nok for at sikre borgernes velfærd”, idet hun bemærkede, at krisen har forværret ulighederne og ramt de mest sårbare hårdere.

Dacian CIOLOS (Renew, RO) beklagede, at Kommissionen alt for ofte har fokuseret på diplomati med Rådet i stedet for at engagere sig i politikudformning med Parlamentet. Han understregede, at europæiske værdier er grundlaget for vores Union, og opfordrede indtrængende Kommissionen til at begynde at anvende EU’s retsstatsbeskyttelsesmekanisme, der skal beskytte EU-budgettet mod brud på retsstatsprincippet -og som har eksisteret i næsten et år, men aldrig fundet anvendelse- for at standse finansieringen af illiberale bevægelser i mange dele af Europa, hvor retsvæsenets uafhængighed undergraves, journalister myrdes og mindretal diskrimineres.

Philippe LAMBERTS (Verts/ALE, BE) krævede højere klimaambitioner: “Hurtigere, højere og stærkere: Det er på høje tid at anvende de olympiske mål på vores indsats for at redde planeten”. Han bad også om ændringer i de finanspolitiske og sociale systemer for at sikre et værdigt liv for alle. Med hensyn til udenrigspolitikken bemærkede Lamberts, at kun ved at dele suverænitet kan EU blive en “stor spiller” på verdensscenen, og gjorde det klart, at “Fort Europa” aldrig vil blive en respekteret geopolitisk aktør. Endelig beklagede han, at EU-landenes største bekymring over Afghanistan er at undgå, at afghanere sætter deres fødder på europæisk territorium.

EU’s borgere behøver ikke “skåltaler”, de “ønsker bare at være i fred”, sagde Jörg MEUTHEN (ID, DE). Han kritiserede Kommissionens planer om “massive udgifter” — til den grønne pagt, til genopretningsfonden, til “Fit for 55”, som borgerne i sidste ende vil skulle betale. Han advarede om det voksende bureaukrati og beklagede overgangen til grøn energi og argumenterede for mere atomenergi.

Raffaele FITTO (ECR, IT) advarede om, at “NextGenerationEU’s ressourcer ikke er tilstrækkelige”, og krævede en reform af stabilitetspagten. Han opfordrede også til en ændring af statsstøttereglerne og en mere selvstændig handelspolitik. “Den grønne omstilling kan ikke lykkes uden at tage hensyn til, hvad der sker i verden, og navnlig indvirkningen på vores produktionssystem”, tilføjede han. Med hensyn til retsstatsprincippet og Polen fordømte Fitto “at et flertal træffer beslutninger, der ikke respekterer de enkelte staters kompetencer”.

Ifølge Martin SCHIRDEWAN (The Left, DE) har Ursula von der Leyen rost sig selv, men uden at give noget svar på nutidens problemer. Han anmodede om, at patentbeskyttelse for vacciner blev fjernet, og beklagede, at de 10 rigeste milliardærer i Europa har øget deres velfærd yderligere under pandemien, mens hver femte børn i EU vokser op i eller risikerer fattigdom.

Kilde: Europa-Parlamentet