Coronavirus: Kommissionens forsøg på at sikre forsyninger af personlige værnemidler i EU giver resultater

Image by Klaus Hausmann from Pixabay

Det fælles indkøb af personlige værnemidler, som Europa-Kommissionen iværksatte som middel til at håndtere coronavirus-krisen, har været en succes.

Producenterne afgav bud, som dækkede — og i nogle tilfælde endog oversteg — de mængder, som de deltagende EU-lande i udbuddet havde anmodet om, for hver eneste af de varekategorier, udbuddet omfattede. Det fælles indkøb omfatter type 2- og 3-masker, handsker, beskyttelsesbriller, ansigtsskærme, operationsmasker og overtrækstøj.

Dette giver tryghed med hensyn til, at de hospitaler, sundhedsprofessionelle, plejehjem og privatpersoner, der har behov for det, vil råde over det nødvendige udstyr til at beskytte sig mod virusset og begrænse spredningen.

Værnemidlerne burde stå til rådighed, to uger efter at EU-landene underskriver kontrakterne med tilbudsgiverne, hvilket burde ske meget snart.

Europa-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, udtaler: “Der er i øjeblikket et kolossalt behov for beskyttelsesbeklædning og medicinsk udstyr overalt i verden. Det er derfor en succes, at vi med det fælles europæiske indkøbsinitiativ med så kort varsel har været i stand til at sikre konkrete bud i stor målestok på verdensmarkedet. Dette er EU-solidaritet i praksis. Det viser, at det betaler sig være en del af EU. Det pågældende materiel burde inden for kort tid aflaste Italien, Spanien og 23 andre EU-lande i betydelig grad. Det er nu op til EU-landene hurtigt at underskrive de nødvendige kontrakter.”

Stella Kyriakides, kommissær med ansvar for sundhed og fødevaresikkerhed: “Jeg glæder mig over de virkelig gode resultater, vi har opnået med vores fælles EU-udbud. Det er en topprioritet for os at sikre, at de, der arbejder døgnet rundt for at beskytte os og redde liv — dvs. vores sundhedsprofessionelle — råder over de nødvendige værnemidler. De bud, vi har modtaget, imødekommer på positiv vis EU-landenes efterspørgsel efter livsreddende udstyr såsom masker, handsker og overtrækstøj. Dette så vigtige materiel vil snart blive leveret til dem, der har brug for det. Sammen skal vi nok vinde denne kamp. “

Thierry Breton, kommissær med ansvar for det indre marked og industri, udtaler: “Dette fælles indkøb viser, hvor effektiv en fælles, koordineret indsats er. Det giver EU-landene mulighed for at forene deres kræfter, når de køber medicinsk udstyr. Parallelt hermed fortsætter vi samarbejdet med industrien om at øge produktionen og aktivere alternative metoder til fremstilling af det udstyr, vi har brug for. Kommissionen vil fortsat støtte denne kollektive indsats i industrien og samarbejde med EU-landene, således at materiellet når frem til dem, der har mest akut behov for det.”

25 EU-lande deltager i det fælles indkøb. Tilbuddene er ved at blive evalueret, og kontrakterne forventes underskrevet inden for de kommende dage.

Fælles indkøb er et nyttigt redskab til at købe varer på markederne for EU-landene — i fællesskab og med Europa-Kommissionen som koordinator.

Indkøbet blev for det meste af udstyrets vedkommende iværksat for blot en uge siden, nemlig den 17. marts, idet der i første omgang den 28. februar var blevet iværksat en procedure for indkøb af masker.

KILDEEuropa-Kommissionen
Tidligere artikelCoronavirus: Fakta om dine passagerrettigheder
Næste artikelAkademiker flyttede fra Rumænien til Øresund – efterlyser en vej ind på arbejdsmarkedet