SJ stopper med at køre Øresundstog før tid efter konflikt

SJ Öresund vil være ansvarlig for driften af Öresundstogene indtil den 10. december i år. Foto: News Øresund

Det statsejede togselskab SJ har siden december 2020 stået for driften af Øresundstogene, men kontrakten blev opsagt i begyndelsen af sidste uge efter store tab for datterselskabet SJ Öresund. SJ og Öresundståg AB, som står for udbuddet af trafikken med Öresundstog og er medejet af flere regionale transportvirksomheder, har ikke kunnet nå til enighed om en fortsættelse.
– Vi har ikke været i stand til at finde en løsning, som vi er enige om, og vi ser forskelligt på det. Så vi er i enighed nået frem til, at det er bedst at vi afslutter det før tid, siger SJ’s pressechef Tobbe Lundell til News Øresund.

I december 2020 tog SJ över driften av Öresundstågstrafiken via dotterbolaget SJ Öresund, men avtalet har efter en konflikt sagts upp. Från den 10 december kommer driften istället att tas över av Transdev under en tvåårs-period. Transdev och Öresundståg har sedan tidigare tecknat ett reservavtal med som nu träder ikraft. Underhållet av Öresundstågen kommer fortsättningsvis att skötas av Mantena, som tidigare har varit underleverantör åt SJ, men nu sker det via ett direktavtal med Öresundståg AB.

SJ uppger att grundorsaken till att bolaget inte fortsatte som operatör är att det blev för kostsamt att underhålla Öresundstågen, som de ansåg var i för dåligt skick. SJ ville ha en annan fördelning när det gäller ansvaret för kostnaderna. Men för Öresundståg handlar istället det uppsagda avtalet om att SJ inte vill återgå till det grundavtal de hade enats om, efter att ett tilläggsavtal har gällt under de första två åren.
– Det är orsaken till att vi valde att bryta avtalet. De kunde inte tänka sig att gå in i grundavtalet som skulle gälla från december 2022. Vi har ett bra avtal i grunden sett till kvalitet och ekonomi, medan ett tilläggsavtal bara kan gälla temporärt, säger Jarl Samuelsson, ägarrepresentant på Öresundståg AB, till News Øresund och menar att tilläggsavtalet innebar att Öresundståg stod för den största risken.

SJ uppger att det var fordonens skick som låg till grund för att driften av Öresundstågtrafiken blivit en förlustaffär.
– Vi har tvingats ha en högre andel tåg på verkstad än planerat. Det medförde högre kostnader för oss som vi inte ansåg att vi var ansvariga för fullt ut, säger SJ:s presschef Tobbe Lundell till News Øresund.

Hur mycket SJ rent ekonomiskt har förlorat på driften av Öresundstågen vill Tobbe Lundell inte gå in på, men menar att det även handlar om förluster i form av förberedelser man lagt på att bygga upp en helt ny organisation. Dotterbolaget SJ Öresund redovisade under 2020 en förlust på 16,5 miljoner kronor och en omsättning på 54 miljoner kronor. Nu kommer dotterbolaget efter december att göras vilande.
– Vi kan bara konstatera att det är jättetråkigt att lämna i förtid. Under året som vi har kört har vi haft en hög kundnöjdhet och våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb, både tågpersonalen och på företaget, säger Tobbe Lundell.

– Det är ledsamt. Vi tycker att vi har haft ett bra samarbete och kvaliteten varit god. För vår del vill vi fortsätta med det avtal som vi har upphandlat. Men samtidigt kan kan vi inte fortsätta med tilläggsavtalet och får nu starta en upphandlingsrunda igen, säger Jarl Samuelsson på Öresundståg AB.

Det temporära avtalet med Transdev kring driften av Öresundstågen kommer att gälla under två år, med option på ett plus ett år ifall en ny upphandling inte har hunnit genomföras under perioden 2022-2024.

Kilde: News Øresund – Erik Ottosson

KILDENews Øresund
Tidligere artikelEffekterne af pandemiske restriktioner på elevernes mentale sundhed
Næste artikelFlest Øresundspendlere arbejder inden for transport og lager