Ny lov pålægger danske arbejdsgivere at betale skat i Sverige, hvis ansatte grænsependlere arbejder hjemmefra

Danske arbejdsgivere med ansatte, der er skattepligtige i Sverige, fordi de f.eks. arbejder hjemmefra, skal fra og med i år registrere sig i Sverige og indbetale svensk skat Skatteverket. Foto: News Øresund - Johan Wessman

Siden årsskiftet har Sverige krævet, at udenlandske arbejdsgivere skal registrere sig i Sverige og betale svensk skat for ansatte, der arbejder der. Under pandemien påvirker det blandt andet danske arbejdsgivere med medarbejdere, der bor i Sverige – da mange arbejder hjemmefra mere end 50 procent af tiden. Arbejdsgivere, der giver forkerte oplysninger eller slet ingen oplysninger om deres medarbejdere, risikerer at få en bøde.

I næsten et år har Øresundspendlere, der arbejder hjemmefra mere end 50 procent af tiden, stået over for udsigten til at skulle betale skat i både Danmark og Sverige. Det er grænsependlerens eget ansvar at sikre, at det korrekte løngrundlag rapporteres i deres skatteoplysninger i Sverige og Danmark, så beskatningen bliver korrekt. Men med den nye svenske lov vil mængden af administration også øges for danske arbejdsgivere med medarbejdere, der bor i Sverige og arbejder hjemmefra. Ifølge reglerne skal de danske arbejdsgivere registrere sig som arbejdsgivere i Sverige og betale svensk skat til de svenske myndigheder i de perioder, hvor de ansatte er skattepligtige i Sverige.

Når mindst 50 procent af arbejdstiden er i det land, hvor Øresundspendlere bor, flyttes skattepligten derhen i henhold til den dansk-svenske Øresundsaftale (læs mere i faktaboksen).

“Uheldigt”, at loven trådte i kraft under pandemien

Formålet med den nye lov er at forhindre udenlandske arbejdsgivere i systematisk at have medarbejdere, der arbejder i Sverige, men betaler skat i et andet land – og at få bedre kontrol over beskatningen. At de nye regler trådte i kraft lige under pandemien, er uheldigt, for lige nu er der mange grænsependlere, der arbejder hjemmefra, siger Christin Hjortsberg, Skatteverkets koordinator for informationstjenesten Øresunddirekt.

– Loven, da den blev vedtaget, var ikke beregnet til denne kategori af arbejdsgivere, fortæller hun News Øresund.

Ikke alle kender til de nye regler endnu

Da loven er ny, har oplysningerne herom endnu ikke nået de fleste danske arbejdsgivere, der fortsat indbetaler dansk skat for deres ansatte i Sverige, selvom de arbejder hjemmefra mere end 50 procent.

Andre har opfattet, at der er indført nye regler, men har ikke forstået præcist, hvad der nu gælder.

– Jeg har hørt om en eller to Øresundspendlere, der modtog hele deres bruttoløn i januar for at indbetale den i Sverige. Egentlig har disse arbejdsgivere begået en fejl, da de skulle have indbetalt skatten til Sverige. Men nu kom loven den 1. januar, og den er ikke rigtig kendt endnu. I revisionsfirmaerne i Danmark er informationen begyndt at sprede sig, og Skattestyrelsen har også kontaktet arbejdsgiverne og oplyst, at hvis det vides, at medarbejderen arbejder i Sverige, skal de ikke betale dansk forskudsskat, siger Christin Hjortsberg.

Da lovgivningen er ny, vil Skatteverket have et generøst syn på de danske arbejdsgivere, der ikke følger de svenske regler, oplyser hun.

– I en overgangsperiode vil der sandsynligvis ikke blive påført nogen bøder, siger Christin Hjortsberg.

Fakta: Nye regler for danske arbejdsgivere med ansatte som bor i Sverige

1 januar 2021 indførte Sverige følgende regler:

En udenlandsk arbejdsgiver, der ikke har et fast forretningssted i Sverige, skal registrere sig som arbejdsgiver og betale skat til svenske Skatteverket for ansatte, der arbejder i Sverige. Mellem Danmark og Sverige gælder der dog nogle særlige regler på grund af Øresundsaftalen:

Grænsependlere er skattepligtige i det land, hvor de arbejder, hvis de arbejder mere end 50 procent af tiden der, men i opholdslandet, hvis de arbejder mindst 50 procent der. Dette gælder for løbende tremåneders perioder (læs mere i næste faktaboks). Det er altså, når medarbejdere, der bor i Sverige, arbejder mere end 50 procent hjemmefra, at deres danske arbejdsgiver bliver forpligtet til at registrere og indbetale skat i Sverige.

Hvis medarbejderne arbejder hjemmefra i Sverige, men mindre end 50 procent af tiden, er de forpligtet til at indhente et certifikat fra Skatteverket, der angiver, at de er skattefri i Sverige eller en forskudsbesked om skatten (jämkning). Ellers skal arbejdsgiveren stadig registrere og betale skat i Sverige.

Hvis medarbejderne aldrig arbejder hjemmefra, kræves der ikke et sådant certifikat, og arbejdsgiveren behøver ikke at registrere sig eller betale skat i Sverige.

Læs mere om de nye regler hos Skatteverket: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/internationellt/andradeskattereglervidarbeteisverigefran2021.4.477abf63175b28eb5444cd.html

Kilde: Øresunddirekt

Fakta: Skattepligt for Øresundspendlere under coronapandemien
I henhold til Øresundsaftalen skal grænsependlere betale skat i det land, hvor de udfører arbejdet. Mindst 50 procent af arbejdet i en løbende periode på tre måneder skal udføres i arbejdslandet for, at Øresundpendleren betaler skat der, ellers er personen i stedet forpligtet til at betale skat i det land, hvor de bor. Dette kan betyde, at de grænsependlere, der skal arbejde hjemmefra under coronapandemien, kan blive forpligtet til at betale skat for bestemte perioder i deres bopælsland og i visse perioder i beskæftigelseslandet og derfor også skal indberette skat i to lande. Hvis dette er tilfældet, vil der ske en afregning landene imellem.

For de grænsependlere, der bor i Sverige, men arbejder i Danmark, er det fra og med 2021 arbejdsgiveren, der er forpligtet til at betale skatten i Sverige i de perioder, hvor grænsependleren er skattepligtig der. Læs mere i den forrige faktaboks. For de grænsependlere, der bor i Danmark, men arbejder i Sverige, vil arbejdsgiveren fortsat betale skat i Sverige, og pengeoverførslen mellem landene finder sted i forbindelse med selvangivelsen.

For Øresundpendlere, der bor i Danmark og arbejder i Sverige, kan en ændret skattepligt også føre til en skattesmæk, da mange af dem betaler såkaldt særlig indkomstskat, SINK-skat, for arbejde i Sverige. Den ligger på 25 procent, men giver ikke mulighed for at foretage fradrag i skatten. Det danske skatteniveau er markant højere.

De, der pendler til arbejde i Sverige, kan også vælge at betale almindelig svensk skat og have ret til fradrag i skatten. Muligheden for at foretage fradrag gælder dog kun, hvis mindst 90 procent af indkomsten er optjent i Sverige, så denne mulighed kan også gå tabt under hjemmearbejde.

Dette kan også betyde en masse ekstra arbejde for skattemyndighederne i de to lande i forbindelse med næste års selvangivelse.

Et lignende problem eksisterer til en vis grad mellem alle de nordiske lande.

KILDENews Øresund – Anna Palmehag
Tidligere artikelVolvo stiller helt om til elbiler
Næste artikelStabil arbejdsløshedsniveau i Sverige – men flere langtidsarbejdsløse ventes