Stabil arbejdsløshedsniveau i Sverige – men flere langtidsarbejdsløse ventes

Arbejdsløshede i Sverige ligger nu på en mere stabil niveau, men antallet af personer som riskerer at havne i langtidsarbejdsløshed stiger. Foto: News Øresund - Jenny Andersson

Under coronapandemien er omkring 124.000 personer blevet berørt af varslinger i Sverige, over en halv million har registreret sig som arbejdsløse hos Arbetsförmedlingen og sammenlagt har omkring 600.000 personer fået lønkompensation. Det viser en sammenstilling fra den svenske myndighed Arbetsförmedlingen. Arbejdsløsheden er, efter en kraftig stigning sidste forår, faldet og var i februar 8,7 procent af arbejdskraften. Samtidig stiger antallet af langtidsarbejdsløse. 180.000 personer har været arbejdsløse i mere end et år. Og det tal forventes at stige.
– Pandemien har påskyndet strukturomvandlingen og flere mangler de kometencer der bliver efterspurgt. Arbetsförmedlingen ligger nu stor vægt på kompetenceudviklende indsatser som arbejdsmarkedsuddannelser og at vejlede om uddannelser, siger Maria Mindhammar, generaldirektør for Arbetsförmedlingen i en pressemeddelelse.
I Skåne var arbejdsløsheden 10,9 procent i februar 2021, hvilket er en stigning med 1,2 procentpoint sammenlignet med februar 2020. (News Øresund)