Københavns Universitet vil oprette et investeringsselskab for spin-outs i dansk-svensk samarbejde

Københavns Universitet skaber gennem sit samarbejde med det nye investeringsselskab UCPH Ventures bedre muligheder for at finansiere nye virksomheder der er startet ud fra forskningen på bl.a. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Foto: News Øresund

UCPH Ventures er navnet på Københavns Universitetets nye investeringsselskab, som skal medfinansiere nye virksomheder, der er skabt af universitetets forskningsmiljø, såkaldte spin-outs. Den nye investering sker i et offentligt-privat samarbejde med den dansk-svenske life science-investor Eir Ventures, som igen har finansiering fra bl.a. danske Vækstfonden og Novo Holdings, svenske SamInvest, seks svenske universiteter og European Investment Fond. Det oplyser Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

UCPH Ventures er oprettet som en sidefond til den private venturefond Eir Ventures, som blev oprettet i 2020 og investerer i medicinsk teknologi. UCPH Ventures får en kapital på 15 millioner kroner og vil udelukkende investere i spin-outs fra forskere på Københavns Universitet, hvor rettighederne er ejet af universitetet.

Stephan Christgau, en af de fire stiftere af Eir Ventures, fremhæver, at UCPH Ventures er et unikt initiativ i Norden.

– Det er første gang, at et nordisk universitet etablerer et samarbejde med en venturefond på denne måde. Norden har en lang tradition for lægemiddel udvikling og sundhedsinnovation. Den begrænsende faktor på vejen mod produkter til gavn for patienter er ofte mangel på professionel kapital. Det var rationalet for, at vi stiftede Eir Ventures, og det er også rationalet for, at UCPH Ventures er etableret. Vi glæder os meget til at arbejde sammen med et af de bedst rangerede europæiske universiteter inden for medicinsk forskning og investere i nye virksomheder med innovation fra KU.

Henrik C. Wegener, rektor for Københavns Universitet, håber, at dette også vil øge interessen fra andre investorer for at investere i spin-outs.

– Spin-out virksomheder er én vej til at overføre universitetets viden til samfundet. Men især i den tidlige fase af et spin-outs liv er det svært at finde investorer, som både har tålmodigheden og risikovilligheden til at engagere sig. På KU tror vi så meget på vores innovative forskere, at vi ønsker at bidrage til de investeringer, der skal ruste dem til at blive robuste og levedygtige. Forhåbentlig kan den tro smitte af på andre investorer, forklarer rektor Henrik C. Wegener.

Kilde: News Øresund