Roberta Metsola: Europa handler om at forsvare hinanden

Ny formand, Metsola.

Roberta Metsola er blevet Parlamentets yngste formand nogensinde. Efter valget understregede hun behovet for at styrke det europæiske projekt.

Til plenarforsamlingen sagde hun: “Jeg ønsker, at folk igen skal føle en tro og entusiasme for vores projekt; en tro der kan gøre vores fælles sted mere sikkert, mere fair, retfærdigt og lige.”

“Europa […] handler om at forsvare hinanden, samle vores folk. Det handler om at forsvare vores mødres og fædres principper, der førte os ud af krigens aske og Holocaust til fred, håb og velstand.”

Roberta Metsola nævnte de mange udfordringer, som Europa står over for, bl.a. misinformation, ydre pres, behovet for en økonomisk genopretning, grøn og digital omstilling. “Vores europæiske vej med åbne økonomier og åbne samfund er en model, som jeg er stolt af. Det er en model, der skal støttes, så den kan stå for det pres, den kommer under,” sagde hun.

Roberta Metsola, der fyldte 43 år på valgdagen, er den yngste formand for Europa-Parlamentet nogensinde. Hun talte om behovet for, at unge bliver involveret i det europæiske projekt: “Hvis vi skal løfte Europa op på de niveauer, vi lovede i valgkampen til den næste generation, er det nu, vi skal smede noget, der er endnu stærkere, der følger med tiden, der motiverer et yngre og mere skeptisk publikum til at tro på Europa.”

Roberta Metsola vandt flertallet af MEP’ernes stemmer den 18. januar i valgkamp mod to andre kvindelige kandidater, Alice Kuhnke (De Grønne/EFA, Sverige) og Sira Rego (Venstrefløjsgruppen, Spanien). Hun blev den tredje kvinde til at besidde posten til at lede Europa-Parlamentet efter Simone Veil, der var den første formand fra 1979 til 1982, og Nicole Fontaine (fra 1999 til 2002).

I sin tale til plenaren understregede Roberta Metsola sin forpligtelse til diversitet, ligestilling og garanterede kvinders rettigheder. Hun understregede også sin tro på, at det ikke vil tage 20 år igen, før endnu en kvinde får posten som Parlamentets formand.

Den maltesiske politikker fra EPP-gruppen blev medlem af Europa-Parlamentet i 2013. I november 2020 blev hun valgt til første næstformand, efter at Mairead McGuinness blev kommissær i Kommissionen.

Læs mere om hvad parlamentsformanden arbejde drejer sig om.

Källa: Europa-Parlamentet

KILDEEuropa-Parlamentet
Tidligere artikelRegioner og kommuner vil samarbejde med private virksomheder og oprette brintstationer mellem Hamborg og Oslo
Næste artikelKøbenhavns Universitet vil oprette et investeringsselskab for spin-outs i dansk-svensk samarbejde