Grænsehindringsmøde: Virksomheder peger på problemer med usikkerhed og med e-autorisation mellem Danmark og Sverige

På grænsebommødet forestod moderator Trine Grönlund en debat med Sandra Joy Sahlertz, HR Manager hos Boozt Fashion, Marianne Kock, CEO i Ferring Danmark og Ann-Charlotte Hasselager, HR Director Novo Nordisk Sverige. Foto: New Øresund

Administrative problemer, der opstår, fordi eID ikke fungerer på tværs af Øresund; et komplekst regelsæt, mange usikkerhedsmomenter undervejs i rekrutteringsprocessen, men også et stort udviklingspotentiale for regionens arbejdsmarked. Det var nogle af de refleksioner, der blev italesat af virksomheder, som opererer i Øresundsregionen. Det skete på onsdagens grænsehindringsmøde arrangeret af Øresunddirekt og Øresundsinstituttet på Residenset i Malmø.

Fleksibilitet og enklere regler for både arbejdstagere og arbejdsgivere var til debat blandt alle grænseoverskridende virksomheder i Øresundsregionen, der var til stede ved onsdagens grænsebommøde på Residenset i Malmø. På mødet, der var arrangeret af Øresunddirekt og Øresundsinstituttet, blev nogle af de mest almindelige grænseproblemer for pendlere og virksomheder i Øresundsregionen drøftet med en række indlæg fra blandt andet KPMG, Skånetrafiken, Greater Copenhagen og det Svenska Bankföreningen.

Reglerne for grænsependlere og virksomheder, der opererer på tværs af Øresund, kom i fokus, da tre virksomhedsrepræsentanter fra begge sider af sundet fortalte om deres erfaringer som aktive grænseoverskridende iværksættere i Øresundsregionen. Beskatningsreglerne for grænsependlere fik meget plads i samtalen. Alle tre virksomheder fremhævede reglerne som meget komplekse; noget, der påvirker mulighederne for både at tiltrække og fastholde kompetencer. Sandra Joy Sahlertz, HR-chef hos Boozt Fashion, fremhævede i den forbindelse de usikkerheder, som mange nye medarbejdere står over for, når de ikke ved, hvilket skattegrundlag en ny ansættelse på den anden side af sundet hviler på. Hun påpegede også manglen på et koordineret eID mellem Danmark og Sverige. For hende og andre medarbejdere, der bor i Danmark og arbejder hos Boozt Fashion i Hyllie i Malmø, giver det problemer, når de ikke kan få svensk eID, hvilket i stor udstrækning er nødvendigt, når man skal i kontakt med forskellige myndigheder.

Samtidig med, at pandemien har vist behovet og mulighederne for øget fleksibilitet til at arbejde hjemmefra, er det svært for arbejdsgivere og arbejdstagere at have kendskab til de utallige regler, der påvirker Øresundspendlere. Marianne Kock, administrerende direktør for medicinalvirksomheden Ferrings danske afdeling, fremhævede vanskelighederne ved at kunne tilbyde grænsependlere større fleksibilitet, når det kommer til at arbejde hjemmefra. I dag er hjemmearbejde begrænset af reglerne i den dansk-svenske Öreunds-aftale – en aftale, der specificerer skattereglerne for pendlere, der arbejder på begge sider af Øresund. Derfor er virksomheden tvunget til at meddele de medarbejdere, som pendler over Øresund, at de max kan arbejde hjemmefra to dage om ugen. Ellers vil deres skat og deres eventuelle dagpengeudbetaling blive påvirket.”Det er en udfordring for os, fordi der er mange mennesker, som gerne vil arbejde mere end to dage hjemmefra,” sagde hun. Øresundsaftalen er i øjeblikket under genforhandling mellem Danmark og Sverige.

KILDENews Øresund
Tidligere artikelBrint: Hvad gavner det EU?
Næste artikelEU’s forbud mod salg fra 2035 af nye benzin- og dieselbiler forklaret