Højeste antal konkurser i Danmark i 12 år – Stigende antal konkursbegæringer i løbet af efteråret i Sverige

Historisk mange danske virksomheder gik konkurs sidste år. Foto: News Øresund

Antallet af konkurser steg sidste år på begge sider af sundet sammenlignet med 2021. Ikke siden 2010 er så mange virksomheder gået konkurs i Danmark som i 2022. Og på den svenske side var antallet af konkurser i november og december det højeste siden slutningen af 90’erne. Det viser tal fra Danmarks Statistik og Tillväxtanalys.

2022 var et hårdt år for både svenske og danske virksomheder. I Danmark gik 2.834 virksomheder konkurs sidste år – det højeste antal siden 2010. Ud over stigende priser på brændstof, energi samt faldende forbrug skulle de såkaldte coronalån, der blev stillet til rådighed for pressede firmaer under coronapandemien, også betales tilbage. Mange virksomheder har haft svært ved at betale disse lån tilbage i løbet af året, hvilket også afspejles i konkurstallene. 1.225 virksomheder, svarende til 43 pct. af konkurserne, var virksomheder med momslån.

– Det lave antal konkurser i 2020-2021 efterfulgt af det høje antal i 2022 skal derfor ses i lyset af støtteforanstaltningerne for erhvervslivet under Covid-19 samt deres ophør, skriver Danmarks Statistik.

Konkurserne i Danmark betød, at 13.700 fuldtidsstillinger forsvandt i løbet af året, hvilket var det højeste antal siden 2013. Især bygge- og handelsbranchen var præget af mange konkurser, som tilsammen stod for 45 pct. af sidste års konkurser.

Kraftig stigning i konkurser i løbet af efteråret i Sverige

Selvom antallet af konkurser i Sverige i 2022 ikke var så historisk højt som i Danmark, steg antallet også på den svenske side af Øresund. I løbet af året gik 6.849 virksomheder konkurs i Sverige, hvilket var en stigning på 6 pct. i forhold til 2021. Det var især i løbet af efteråret, at konkurserne begyndte at stige kraftigt. I både oktober og december gik over 700 virksomheder konkurs, og i november var tallet tæt på 900. I perioden oktober-december var der næsten 31 pct. flere konkurser sammenlignet med den tilsvarende periode sidste år. Trods høje konkurstal i efteråret var konkurserne i 2022 på samme niveau som tidligere år i 00’erne og 10’erne.