Greater Copenhagen foreslår forenklinger af Øresundsaftalen forud for dansk-svensk ministermøde 20. April

Billede fra det sidste møde i Greater Copenhagen Task Force den 1. september på Scandic i København. Foto: News Øresund - Thea Wiborg

Det dansk-svenske Greater Copenhagen Task Force-møde i Malmø den 20. april vil fokusere på skattespørgsmål på tværs af Øresund. Den politiske samarbejdsorganisation Greater Copenhagen, som er vært for mødet, foreslår forenklinger af Øresundsaftalen og har udarbejdet fire løsningsforslag, herunder en forenkling af pendlernes egen skatteberegning, arbejdsgiverbidrag betalt i det andet land og pensionsafgifter. På mødet samles de to landes ministre for nordisk samarbejde, ambassadører og en række vigtige regionale aktører.

Under ministermødet vil der blive sat fokus på skattespørgsmålet for Øresundspendlere, og forud for mødet vil deltagerne deltage i en dansk-svensk jobmesse for at tale med bl.a. jobsøgende og arbejdsgivere. Indbetaling og indberetning af skatter i forskellige lande har skabt problemer for mange grænsependlere og arbejdsgivere. I en pressemeddelelse foreslår Greater Copenhagen en række forenklinger af regelsættet for at gøre det lettere for grænsependlere og arbejdsgivere, der arbejder på tværs af Øresund.

Fire løsningsforslag fra Greater Copenhagen:

* Ændring af beregningen af i hvilket land, hvor en Øresundspendler er skattepligtig, fra en periode på tre måneder til et skatteår. Den nuværende tremånedersregel skaber problemer for pendlere fra Øresund, der arbejder delvist hjemmefra, og som kan vurdere, om de har opfyldt kravet om at arbejde mindst 50 procent af deres arbejdstid i arbejdsgiverens land, når de tre måneder er gået.

* Den forskudsskat, som danske arbejdsgivere betaler for medarbejdere fra Sverige på grundlag af hvor meget de arbejder hjemmefra, foreslås at blive registreret og betalt i arbejdsgiverens land i stedet for i Sverige. Dette er for at undgå den administration, der er forbundet med indberetning på grundlag af skattelovgivningen i to forskellige lande, forskellige skatteregler for varer osv.

* At Danmark og Sverige gensidigt bør anerkende det andet lands pensionsafgifter, uanset om det er bopælslandet eller arbejdsgiverlandet. For at undgå dobbeltbeskatning bør pensionsudbetalinger også beskattes, når det andet land har foretaget fradrag. Dobbeltbeskatning af pensionsafgifterne kan påvirke pendlere, der beskattes i begge lande.

* Private og offentlige ansatte, der pendler over Øresund, skal være underlagt de samme regler. Øresundsaftalen gælder i øjeblikket for privatansatte, mens offentligt ansatte fortsat står over for en række yderligere udfordringer, f.eks. at individuelle arbejdsdage beskattes i det land, hvor den ansatte fysisk befinder sig i løbet af dagen.

I mødet deltager Sveriges og Danmarks ministre for nordisk samarbejde, Anna Hallberg og Flemming Møller Mortensen, Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Carl-Johan Sonesson, Region Skånes regionrådsformand, samt repræsentanter for Dansk Industri, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Øresundsbroen og ambassadørerne fra henholdsvis Stockholm og København.

Källa: News Øresund