Sveriges nye ambassadør i Danmark ser også ambassaden som en platform for Øresunds-spørgsmål

Charlotte Wrangberg, Sveriges nye ambassadør i Danmark. Foto: News Øresund

Den 1. september kom Charlotte Wrangberg til Sveriges ambassade i København. Hun voksede op i Skåne, er uddannet i Lund og tilbragte meget tid i Danmark i sin barndom og ungdom, men har ikke arbejdet med nordiske spørgsmål før. Hun fulgte debatten før beslutningen om at bygge Øresundsbron som journalist på Kvällsposten i Malmø, og udskiftede derefter udlandsjournalistik for arbejde med udenrigspolitik. Nu ønsker hun, at ambassaden skal ses som en platform for Øresundsspørgsmål såvel som svensk-danske relationer.

I Amaliegade i København ligger Sveriges ambassades kontor i en bankejendom fra 1960’erne. I enden af en lang korridor, klædt med mørke træpaneler, tager den nye ambassadør imod på sit kontor. Charlotte Wrangberg startede den 1. september og var hos den danske dronning og overrækkede sine akkreditiver den 9. september.

I løbet af den første tid har hun fokuseret på at lære personalet og rutinerne på ambassaden at kende, og nu er hun i færd med at orientere sig mere udad og skabe kontakter med omverdenen.

– Jeg er begyndt med at møde andre ambassadører, forskellige organisationer og selvfølgelig det danske udenrigsministerium. Det er det første. Så er det vigtigt at sprede sig mere og mere og udvide kontaktområderne, og jeg vil sandsynligvis også komme til Malmø og Lund, siger Charlotte Wrangberg med et smil.

Som ambassadør i en grænseregion ser hun lidt bredere på opgaven.
– Det er specielt at være ambassadør i en grænseregion. Ofte er det kun spørgsmålene på nationalt plan, der arbejdes med, men her er de lokale og regionale spørgsmål lige så vigtige, vil jeg hævde. Jeg kan muligvis også bidrage til en forståelse af grænseregionen, men selvfølgelig have den indstilling, der er bedst for Sverige.

–  De nordiske spørgsmål omkring grænsehindringer og Øresundssamarbejdet er vigtige. Med hensyn til både de dansk-svenske forbindelser og Øresundsregionen ønsker jeg, at ambassaden skal være et forum og en platform for disse samarbejdsspørgsmål, siger Charlotte Wrangberg.

Sveriges ambassades residens i København ligger et stenkast fra kontoret i Amaliegade. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Det dansk-svenske samarbejde under coronakrisen

I løbet af foråret med coronakrisen har den dansk-svenske relation til tider syntes at være anstrengt. Flere har udtrykt bekymring over samarbejdet. Hvordan ser den nye ambassadør på, hvordan coronakrisen har påvirket samarbejdet?

– Først må jeg sige, at Sverige og Danmark har og altid har haft en meget god relation. Men vi har set i løbet af denne tid, at nogle spørgsmål har været komplicerede. Det vigtige nu er, at vi skal kigge fremad og sikre, at vi i lignende kriser ikke ender i en tilsvarende situation, siger Charlotte Wrangberg og understreger, at den svenske regering har foreslået en form for nordisk grænsesamarbejdsmodel. Noget, som Grænsehindringsrådet nu vil fremlægge et forslag til.

– Den model ville betyde, at vi i lignende situationer har en dialog og ser efter alternative løsninger, og hvis der ikke er alternativer til restriktioner, hvordan kan vi gøre dem så begrænsede som muligt.

Og Charlotte Wrangberg anser, at der er sket en ændring.

– Det ser bedre ud nu. Der er ingen koordinering, men der er trods alt en god udveksling af information.

For regionen er det meget vigtigt at håndtere grænsespørgsmål, mener hun.

– Dybest set handler det om tiltro og tillid. Skal man være i stand til at slå sig ned og drive en forretning og pendle over grænsen, skal man kunne føle tillid til at man kan bo og arbejde i en region.

– Jeg vil sige, at forholdet mellem regering, borgere, virksomheder, organisationer, universiteter og så videre er urokkeligt. Men hvis grænsespørgsmålene ikke håndteres godt, er der i det lange løb en risiko for, at tilliden mindsker.

Charlotte Wrangberg på sitt kontor. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Voksede op i Skåne og har haft hele verden som arbejdsområde

Charlotte Wrangberg blev født i Simrishamn, voksede op i Tomelilla og studerede i Lund. Og både som barn og ung tilbragte hun meget tid i København.

– Jeg har positive minder om at tage til Tivoli eller Zoo. Vi startede med togfærgen fra Malmöhus og senere flyvebådene. Første gang jeg krydsede broen med min familie var et stort og følelsesladet øjeblik.

Hun havde fulgt debatten før brobeslutningen som journalist i Kvällsposten. Charlotte Wrangberg begyndte sin journalistiske karriere med at rapportere om indenrigspolitik, men skrev derefter mere om udenrigspolitik og besluttede så at skifte karriere og arbejde mere med udenrigsspørgsmål. Hun blev optaget på det svenske udenrigsministeries diplomatiske program og begyndte sin karriere som diplomat, som blandt andet har ført hende til Madrid, Pretoria og Mexico City og som ambassadør, til Athen og Buenos Aires. Hun har også været vicechef for udenrigsministeriets konsulære- og civilretslige enhed og protokolchef.

– Det er lettere at arbejde i et land, der er tæt på en selv og Sverige. Det kan være sværere at skabe relationer, hvis man bevæger sig på helt forskellige niveauer. Vi har nær tilgang til danskerne, så vi behøver ikke gå omveje, siger Charlotte Wrangberg.

– Men jeg skal måske i nogle sammenhænge være opmærksom på at ikke få for meget forståelse for forskellige danske holdninger. Der er altid en risiko for, at du som diplomat gradvist får for meget forståelse for værtslandets forskellige standpunkter, og muligvis er risikoen større i et naboland. Men man er jo bevidst om det. Samtidig er det vigtigt at følge og rapportere om den indenrigspolitisk udvikling og bidrage til at forklare den danske debat og holdninger derhjemme. Det er vigtigt at finde den rette balance i sin forståelse, forklarer hun.

Mange muligheder for samarbejde mellem landene

Charlotte Wrangberg ser mange områder, hvor Danmark og Sverige er ligesindede og kan samarbejde: EU-spørgsmål, menneskerettigheder, klimaet, Arktis, FN-spørgsmål og flere andre udenrigspolitiske spørgsmål.

–  Den danske udenrigsminister ønsker at udvikle en ny værdidrevet udenrigspolitisk strategi. Det ser vi meget frem til, og vi føler, at Danmark og Sverige vil kunne komme endnu tættere på hinanden. Et spørgsmål, der er blevet endnu mere relevant inden for EU, er det såkaldte retsstatsprincip, hvor vi skal undersøge og overvåge udviklingen af retsstatsprincippet i forskellige lande, og det er et typisk spørgsmål, hvor vi ligger tæt på Danmark, siger Charlotte Wrangberg.

Selvfølgelig er det nordiske samarbejde også vigtigt. Charlotte Wrangberg har ikke selv arbejdet med nordiske spørgsmål, men hun mener, at samarbejdet har været taget for givet i mange år. Nu er værdien af det nordiske samarbejde blevet mere tydeligt, mener hun.

– De nordiske lande har jo en vision om at blive verdens mest integrerede og bæredygtige region inden 2030. Dette er et overordnet mål, og i mange henseender siger min regering normalt, at det nordiske samarbejde aldrig har været vigtigere.

Derudover ser hun, at Sverige i øjeblikket ser mere og mere på Danmark.

– Dette gælder inden for mange forskellige områder, hvor vi mærker, at der er større interesse. Det kan f.eks. være politireformer, velfærdsreformer eller arbejdsmarkedslovgivning. Vi har meget at lære af hinanden. Selvfølgelig er ambassadens fokus ikke kun på politiske spørgsmål. Erhvervsfremme er også en vigtig del af ambassadens arbejde.
– Danmark er Sveriges femte største eksportland. Så det går jo godt, men der er ikke noget, der ikke kan blive bedre. En femtedel af de udenlandske virksomheder i Danmark er svenskejede og tilsammen har de lidt over 66.000 ansatte. Det har jo en stor indflydelse på det danske erhvervsliv, konstaterer Charlotte Wrangberg.

(News Øresund – Thea Wiborg)