SMV-instrumentet støtter innovation effektivt

Ifølge en ny beretning fra Den Europæiske Revisionsret yder SMV-instrumentet effektiv støtte til udvikling af innovationsprojekter. Over 5 000 projekter er blevet finansieret, og EU-blåstemplingen har hjulpet SMV’erne med at tiltrække yderligere investeringer. Revisorerne udpeger imidlertid også områder, hvor der bør ske forbedringer med henblik på oprettelsen af Det Europæiske Innovationsråd i 2021.

Europa-Kommissionen lancerede SMV-instrumentet i 2014 for at støtte innovation i små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheder. Det har et samlet budget på 3 milliarder euro i perioden 2014-2020, og dets mål er at udfylde finansieringshullet i forbindelse med innovation og øge den private sektors kommercialisering af forskningsresultater. Med henblik på at vurdere, om SMV-instrumentet faktisk støtter innovation i SMV’er, fokuserede revisorerne på dets udformning, forvaltning og output.

Det står klart, at instrumentet yder nyttig og effektiv støtte til SMV’er og nystartede virksomheder, siger revisorerne. Desuden giver det en EU-blåstempling, som tilfører projekterne synlighed og hjælper dem med at tiltrække yderligere investeringer. Trods en langsom start giver instrumentet også adgang til virksomhedsaccelerationstjenester. Udnyttelsen af disse har dog været lav. Revisorerne bemærker endvidere, at disse tjenester ikke i tilstrækkelig grad er tilpasset støttemodtagernes behov.

“Det er afgørende for EU’s konkurrenceevne og beskæftigelse at støtte banebrydende innovation i SMV’er, og SMV-instrumentet har tiltrukket mange innovative virksomheder,” siger Alex Brenninkmeijer, det medlem af Den Europæiske Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. “Vores anbefalinger sigter mod at sikre, at Det Europæiske Innovationsråd kan bygge videre på det nuværende instruments succes, men samtidig forbedre dets udformning og projektudvælgelse og skabe synergier med andre finansielle instrumenter.”