Antallet af falske eurosedler var fortsat lavt i 2. halvår 2019

Image by Pijon from Pixabay
  • 308.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 2. halvår 2019.
  • Over 70 pct. af de falske sedler var 20- og 50-eurosedler.
  • Eurosedler er fortsat et pålideligt og sikkert betalingsmiddel.
  • Alle eurosedler kan kontrolleres med “føl-se-vip”-metoden.

Ca. 308.000 falske eurosedler blev taget ud af omløb i 2. halvår 2019, hvilket er en stigning på 22,7 pct. i forhold til 1. halvår 2019 og 17,6 pct. flere end i 2. halvår 2018. Sandsynligheden for at modtage en falsk euroseddel er meget lille, for antallet af falske eurosedler er fortsat meget lavt sammenlignet med antallet af ægte eurosedler i omløb, der er steget støt – med stigningstakter over BNP-væksten – siden de blev indført (se data om eurosedler i omløb). Antallet af falske sedler, der årligt tages ud af omløb, pr. 1 million ægte sedler er meget lille (se figuren nedenfor). Der er nu ca. 24 mia. eurosedler i omløb til en samlet værdi af tæt på 1,3 billioner euro.

Antal falske sedler, der årligt tages ud af omløb, pr. 1 million ægte sedler

Halvårlige tal:

Periode2016/22017/12017/22018/12018/22019/12019/2
Antal falske sedler353.000331.000363.000301.000262.000251.000308.000

Fordeling efter pålydende værdi i 2. halvår 2019:

Pålydende værdi5 €10 €20 €50 €100 €200 €500 €
Fordeling (i pct.)2,4 pct.13,5 pct.34,2 pct.36,5 pct.9,6 pct.1,4 pct.2,4 pct.

I 2. halvår 2019:

  • 20- og 50-eurosedlerne var stadig de hyppigst forfalskede eurosedler. Tilsammen udgjorde de over 70 pct. af alle forfalskninger.
  • Langt størsteparten af de falske sedler (96,4 pct.) blev fundet i eurolandene. Resten var fordelt på EU-lande uden for euroområdet (3,0 pct.) og andre dele af verden (0,6 pct.).

Kontroller dine eurosedler!

Et stigende antal falske sedler af lav kvalitet blev taget ud af omløb. De var alle lette at spore på grund af deres dårlige efterligninger af sikkerhedselementerne. Betaling med falske sedler er en strafbar handling, som kan føre til retsforfølgning. Lige siden den første euroseddelserie blev udstedt, har Eurosystemet – dvs. Den Europæiske Centralbank (ECB) og de 19 nationale centralbanker i euroområdet – opfordret folk til at være på vagt, når de modtager pengesedler. Kontroller, om dine eurosedler er ægte med den enkle “føl-se-vip”-metode, som er beskrevet i afsnittet “The €uro” på ECB’s websted og på de nationale centralbanker i Eurosystemets websteder. Hvis du modtager en mistænkelig seddel, kan du sammenligne den direkte med en seddel, som du ved er ægte. Hvis din mistanke bekræftes, skal du kontakte politiet eller – alt efter national praksis – din nationale centralbank eller din egen bank. Eurosystemet støtter politimyndighederne i bekæmpelsen af falskmøntneri.

Eurosystemet informerer på forskellige måder for at hjælpe folk med at skelne mellem ægte og falske sedler. Det hjælper også kontanthåndterende virksomheder med at sikre, at maskiner, der anvendes til seddelhåndtering og seddelkontrol, kan identificere og tage falske sedler ud af omløb.

Eurosystemet er forpligtet til at sørge for, at eurosedlerne er sikre og til løbende at forbedre teknologien på området. Den anden serie eurosedler – Europa-serien – er endnu sikrere og bidrager til at bevare offentlighedens tillid til valutaen.