Covid-19: Nødtiltag skal hjælpe EU’s landmænd og fiskere

Image by Christo Anestev from Pixabay

EU har godkendt tiltag, der skal hjælpe landmænd og fiskere ramt af coronavirus-pandemien, så de kan sikre fødevareleveringen.

For at kunne undgå forstyrrelser i fødevareleveringen har EU introduceret nogle nødtiltag for at støtte fødevareproducenter.

Mens forsinkelser af leveringen af fødevarer på tværs af grænserne blev løst ved hjælp af de såkaldte grønne vejbaner, der faciliterer varetransporten af vigtige forsyninger, oplever fiskere, akvakulturbrugere og fødevareproducenter stadig alvorlige problemer.

Fødevareproducenter mangler arbejdere pga. den manglende mulighed for fri bevægelighed for sæsonarbejdere, som de er kraftigt afhængige af. Kommissionen betragter dem som kritiske medarbejdere, men forståeligt nok, er der mange, der ikke ønsker at forlade deres hjem. En lavere produktion kan få en indvirkning på priserne. Derudover har akvakultursektoren mistet mange kunder med lukningen af hoteller og restauranter.

Støtte til fiskere og akvakultur

Under plenarsessionen d. 17. april godkendte MEP’erne økonomisk støtte til hårdt-ramte fiskesamfund og akvakulturproducenter. Fiskerierne oplever logistiske problemer i havnene, øgede fragtpriser for fiskeprodukter, handelsrestriktioner med tredje lande, et priskollaps, markedandelstab, bekymringer over de ansattes sikkerhed og begrænsede muligheder for rekruttering pga. karantæner.

En række tiltag skal hjælpe sektorerne inklusiv en øget mulighed for at få statsstøtte og introduktionen af mere fleksibel støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Medlemslandene kan give støtte:
• til fiskere som følge af det midlertidige ophør af deres fiskeaktiviteter
• til akvakulturproducenter som følge af den midlertidige suspendering eller reduktion af production
• til producentorganisationer som følge af den midlertidige oplagring af fiske- og akvakulturprodukter

Hvordan hjælper EU landmændene?

Parlamentets Landbrugsudvalg roste (15. april) Kommissionens planer til at hjælpe landbrugssektoren, men opfordrede til at få en mere målrettet handlingsplan, der inkluderer markedstiltag såsom privat oplagring. MEP’erne opfordrede også til at aktivere krisereserver, der kan hjælpe de hårdt-prøvede landbrugssektorer og sagde, at EU’s landbrugspolitik skal have en passende støtte i EU’s næste langsigtede budget.

Blandt tiltagene er en omfordeling af landbrugsfondene til at bekæmpe effekterne af krisen i landbrugsområder. En mere fleksibel og simpel europæisk landbrugsfond for udviklingen af landdistrikterne skal forbedre forholdene mht. lån og garantier på op til 200.000 euro.

Kommissionen har ligeledes foreslået at begrænse kontrollerne med landbrugene og forlænge tidsfristen til at ansøge om direkte betalinger med en måned frem til 15. juni 2020.

Med hensyn til sæsonarbejderne, der er vigtige for såningen og høsten, opfordres EU-landene til at behandle dem som kritiske medarbejdere, udveksle information om deres behov og sørge for, at de let kan rejse over grænserne.

Find ud af hvad EU gør for at bekæmpe coronavirus.