De økonomiske påvirkninger af Covid-19: €100 mia. skal sikre job

Image by Free-Photos from Pixabay

EU vil give yderligere financiel støtte til medlemslandene til at beskytte arbejdspladser efter coronavirus-pandemien.

Mange virksomheder oplever at stå i en økonomisk svær situation som følge af Covid-19-krisen og er blevet nødt til midlertidigt at suspendere eller mindske deres aktiviteter og arbejdstiden for deres ansatte. Til at støtte medarbejderne og beskytte arbejdere og selvstændige fra at miste deres job eller indkomst, har Europa-Kommissionen foreslået at indføre et nyt midlertidigt instrument kaldet SURE til at komplementere de nationale tiltag til at beskytte beskæftigelsen.

Forslaget er en del af flere EU-tiltag til at hjælpe medlemslandene med at tackle coronavirus-pandemien.

Find ud af hvad EU gør for at tackle pandemien.

Beskyttelse af job under krisen

I løbet af krisen vil EU sørge for finansiel assistance som en del af SURE-programmet i form af lån, der gives med fordelagtige betingelser, til EU-lande, der beder om hjælp. Hjælpen vil komme i form af støtte til nationale planer for korttidsarbejde, arbejdsløshedsunderstøttelse og lignende jobbeskyttelsestiltag. Op til €100 mia. vil blive gjort tilgængelige for alle 27 medlemslande.

Korttidsarbejde giver virksomhederne, der står i en svær økonomisk situation, mulighed for midlertidigt at mindske arbejdstiden for deres ansatte, der i stedet modtager kompensation for den tabte indkomst af medlemslandet.

Det vil gøre det muligt for familier at bevare deres indkomst og kunne fortsætte med at betale deres regninger, mens virksomhederne vil kunne beskytte deres produktionskapacitet og ansatte, hvilket sikrer markedsstabilitet. På længere sigt vil planerne for korttidsarbejde forebygge langt mere alvorlige konsekvenser for økonomien og hjælpe virksomhederne med at komme sig hurtigere over krisen.

Formanden for Parlamentets Beskæftigelsesudvalg Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR, Slovakiet) har rost forslaget og understreger: “Dette er et vigtigt udtryk for solidariteten i EU og et fint instrument til at afbøde de socio-økonomiske påvirkninger af Covid-19-krisen. Ved at støtte denne ramme og lignende tiltag, kan SURE hjælpe virksomhederne med at beholde deres ansatte.”

EU-løsning til at understøtte beskæftigelsen

Mens SURE er et midlertidigt instrument designet specifikt til at tackle konsekvenserne af coronavirus-pandemien, arbejder Kommissionen også på et nyt forslag til den europæiske arbejdsløshedsgenforsikringsramme til at understøtte beskæftigelse og beskytte de medarbejdere, der mister deres arbejde pga. økonomiske chok.

Parlamentet har sagt, at denne basale arbejdsløshedsunderstøttelsesramme bidrager direkte til at stabilisere husholdningsindkomsten og derved styrke Europas sociale dimension. I en betænkning vedtaget d. 17. april gentog MEP’erne opfordringen til at få en permanent europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsramme til at sikre, at arbejderne i Europa er beskyttet mod tab af indkomst.

En fremtidig europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsramme skal mindske presset på medlemslandenes offentlige finanser ved at støtte nationale tiltag til at bevare job og facilitere overgangen tilbage til arbejdsmarkedet. Kommissionen forventes at præsentere sit forslag senere på året.

Find ud af hvad EU gør for at mindske arbejdsløsheden og bekæmpe fattigdom.

Næste skridt

Forslaget om SURE træder i kraft, når det er blevet godkendt af Rådet.