Brexit: MEPerne bekymrede over borgernes rettigheder

BIld av Rudy and Peter Skitterians från Pixabay
  • Bekymringer om den britiske ordning vedrørende opholdsret for EU-borgere og oprettelsen af den uafhængige myndighed
  • Fri bevægelighed, længden på overgangsperioden og begrænsning af de problemer, briter og EU-borgere vil opleve på grund af Brexit

Parlamentet vil have forsikringer om, at borgernes rettigheder bliver beskyttet, før det stemmer for tilbagetrækningsaftalen.

I en beslutning, der blev vedtaget onsdag, gør MEPerne status over borgernes rettigheder i forbindelse med Brexit. De fremhæver, at Parlamentets afgørelse om godkendelse af tilbagetrækningsaftalen vil tage hensyn til de ”erfaringer, der er indhøstet, og til de garantier, der er afgivet”. Parlamentet udtrykker især bekymring over den ansøgningsprocedure, der bliver brugt i Det Forenede Kongeriges ordning vedrørende opholdsret for EU-borgere, fraværet af fysiske beviser for succesrige ansøgere og dens tilgængelighed.

MEPerne sætter især spørgsmålstegn ved oprettelsen og uafhængigheden af Det Forenede Kongeriges ”uafhængige myndighed”, som er blevet foreslået i tilbagetrækningsaftalen, og de ville byde en fælles kontrolmekanisme for Europa-Parlamentet og Det Forenede Kongeriges Parlament velkommen.

Den vedtagne tekst opfordrer til at søsætte informationskampagner, der kan forberede borgerne og opfordre regeringerne i EU27-medlemslandene til at lave konsekvente og generøse regler for de briter, der bor i de lande.

Beslutningen blev vedtaget med 610 stemmer for, 29 stemmer imod og 68 hverken for eller imod. Forud for afstemningen holdt parlamentarikerne en debat, som især fokuserede på fri bevægelighed i fremtiden og at begrænse brexits påvirkning på borgernes liv.

Video af udtalelser fra Nikolina Brnjac, der repræsenterede det kroatiske rådsformandsskab, og Ursula von der Leyen, formand for Kommissionen.

Video af MEPernes debat.

Video af de afsluttende kommentarer fra Michel Barnier, EUs chefforhandler for brexit, og Nikolina Brnjac.

Baggrund

For tilbagetrækningsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige kan træde i kraft, skal den godkendes af Europa-Parlamentet med simpelt flertal af de afgivne stemmer (artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union). Parlamentet vil stemme om tilbagetrækningsaftalen, efter at ratificeringsprocessen i Det Forenede Kongerige er overstået.

Anden del af tilbagetrækningsaftalen beskytter EU-borgere i Det Forenede Kongerige og britiske borgere i andre EU-lande såvel som deres familier. I henhold til bestemmelserne opretholdes alle sociale sikringsrettigheder i henhold til EU-lovgivningen, og borgernes rettigheder garanteres resten af deres levetid. Alle relevante administrative procedurer skal være transparente og strømlinede. Implementeringen og anvendelsen af disse betingelser vil blive overvåget af en uafhængig myndighed med beføjelser svarende til Europa-Kommissionens beføjelser.