Parlamentet støtter den europæiske grønne aftale men vil have højere ambitioner

BIld av Gerd Altmann från Pixabay
  • MEPerne byder EU-planen om at blive klimaneutral i 2050 velkommen
  • Det kræver et højere 2030-emissionsreduktionsmål på 55 %
  • Støtter en ambitiøs bæredygtig investeringsplan for at opnå målene i den grønne aftale

MEPerne støtter den europæiske grønne aftale, men fremhæver flere udfordringer som at sikre en retfærdig og inkluderende overgang og behovet for høje midtvejsmål.

Parlamentet vedtog onsdag sin holdning til den europæiske grønne aftale, som Kommissionsformanden, Ursula von der Leyen, fremlagde i plenarsalen i december.

MEPerne byder aftalen velkommen og støtter en ambitiøs bæredygtig investeringsplan, der skal generere den nødvendige investering. De kræver også en mekanisme til retfærdig omstilling med tilstrækkelige midler.

Hurtigere reduktion af drivhusgasemissioner

Parlamentet ønsker, at den kommende klimalov skal have højere ambitioner for EU’s 2030-mål for reduktion af drivhusgasemissioner – nemlig 55 % færre emissioner i 2030 sammenlignet med 1990 i stedet for de ”mindst 50 % mod 55 %”, som Kommissionen har foreslået.

EU bør vedtage disse mål i god tid før FN’s klimakonference i november, siger MEPerne. De ønsker også et midtvejsmål for 2040 for at sikre, at EU kan nå at blive klimaneutrale i 2050.

Parlamentet kræver også en mekanisme til at justere kulstofgrænserne for at undgå CO2-lækager på grund af forskelle i klimaambitionsniveauerne på verdensplan, der er forenelig med WTO-reglerne.

MEPerne understreger, at de vil bruge deres fulde beføjelser til at ændre alle lovforslag, som ikke lever op til målene i den grønne aftale. Der er behov for højere mål for energieffektivitet og vedvarende energi inklusiv bindende nationale mål for hvert land og en revision af EU-lovgivningen på klima- og energiområdet inden juni 2021, tilføjer de.

Beslutningen blev vedtaget med 482 stemmer for, 136 stemmer imod og 95 hverken for eller imod.

Citat

”Parlamentet gav overvældende støtte til Kommissionens forslag om en grøn aftale og glæder sig over, at der kommer til at være sammenhæng mellem alle EU-politikker og målene for den grønne aftale. Landbrug, handel, økonomisk styring og andre politikområder skal for fremtiden ses i lyset af den grønne aftale,” siger Pascal Canfin (Renew, FR), formand for miljøudvalget.