Parlamentet vil have Covid-19-genopretningsfond under det langsigtede budget

Interview med budgetudvalgsformand Johan Van Overtveldt

MEP’erne diskuterer en genopretningsplan for Europas økonomi i lyset af Covid-19 onsdag og stemmer om en betænkning senere på ugen. Læs mere i vores interview.

Coronavirus-udbruddet tester EU på måder, der var utænkelige for blot nogle måneder siden. Sammen med de menneskelige tab af liv, er EU’s økonomi også hårdt ramt. Forud for en afstemning om EU-budgettet efter 2020 advarer Parlamentets budgetudvalgsformand Johan Van Overtveldt om, at den økonomiske genopretning bliver “langsom og gradvis”, og at skønnet om en nedgang i den økonomiske aktivitet på 7,5% er et “mildt bud.”

EU’s modsvar til coronavirussen


I et interview på Parlamentets Facebook-side noterede det belgiske ECR-medlem sig, at der stadig er en del usikkerhed: “Ikke siden krigstid er den økonomiske aktivitet stoppet op så brat. Der er så meget usikkerhed: vil der komme et tilbagefald? Kommer der endnu en runde med nedlukninger af samfundene? Hvordan vil det påvirke forbrugerne og investorerne?”
Siden begyndelsen af udbruddet har EU mobiliseret al tilgængelig hjælp for medlemslandene til at styrke deres sundhedssektorer og begrænse de socioøkonomiske effekter af virussen. Parlamentet har også opfordret til at få en stor redningspakke til at støtte Europas økonomi efter krisen. Johan Van Overtveldt understregede, at den skal komme ind under EU’s næste langsigtede budget: “Genopretningsfonden skal være betydelig, men den skal også være en del af den næste FFR [flerårige finansielle ramme], for 2021-2027, og ikke noget adskilt.”

Behov for fortsættelsesplaner


Da det langsigtede budget slutter ved udgangen af december, understregede han vigtigheden af en fortsættelsesplan, hvis man ikke når frem til en aftale i tide: “Når vi kommer ind i juni er der kort tid til at godkende FFR i tide, og hvis programmerne ikke kan fortsætte, vil det være slemt for EU’s ry og rygte og for samhørigheden i EU.”
Formanden for Parlamentets budgetudvalg opfordrede andre EU-institutioner til at notere sig Parlamentets synspunkter: “De skal have Parlamentets godkendelse, og det er ikke sikkert, de får det, så Kommissionen og Rådet skal notere sig, hvad Parlamentet vil have. Da det er i borgernes interesse, vil Parlamentet sikre, at FFR og genopretningsfonden bedst muligt kan være et modsvar til den alvorlige krise, vi ser nu, og som vil have konsekvenser i mange år.”

Solidaritet og ansvar


Angående sammenligninger mellem Covid-19-genopretningsplanen og Marshall-planen sagde Johan Van Overtveldt: “På nuværende tidspunkt, med hvad der er blevet gjort i Europa, og med en redningsplan, der kan ende på €1 billion, så gør vi mere end Marshall-planen.”
Kommissionen forventes at komme med forslag til genopretningsplanen om kort tid, men der er allerede skillelinjer mellem landene om f.eks. lån eller tilskud. For ar kunne nå frem til en samlet aftale, skal der ingås kompromisser, siger Johan Van Overtveldt: “Der skal være solidaritet med de lande, der er hårdest ramt af Covid-19, men der skal også være et ansvar. Det er aldrig løsningen bare at kaste penge om sig. Den store udfordring bliver at finde den rette balance.”

Grønnere økonomi

Der er behov for markant stimulus til EU’s økonomi på et tidspunkt hvor, flere stemmer har kaldt på flere grønne investeringer. Parlamentet insisterer på, at klimahandlinger skal stå i centrum for den økonomiske redningsplan. Johan Van Overtveldt beskriver Kommissionens nye grønne aftale som “en begyndelse”, men advarer om, at forslagene “ikke er færdige og underfinansierede.” 

Han understregede vigtigheden af at forbedre EU’s økonomis robusthed, så den bedre kan klare nødsituationer som Covid-19: “I sidste ende handler det om at forbedre velfærden for EU’s borgere. Det er den eneste relevante problemstilling.”

Se hele interviewet med interview Johan Van Overtveldt.

Parlamentet stemmer i denne uge om en betænkning om det næste langsigtede budget. MEP’erne forventes at bede Kommissionen om at forberede en fortsættelsesplan for at undgå finansieringproblemer for landmænd, virksomheder og organisationer, der regner med EU-finansiering, i tilfælde af, at en aftale bliver forsinket.