Parlamentet vil have bedre beskyttelse af mobile arbejdstagere

Beskyttelse af grænsegængere

Mere handling er påkrævet til at beskytte sundheden, sikkerheden og arbejdsforholdene for de, der arbejder på tværs af grænserne og sæsonarbejdere, siger Parlamentet.

Den 19. juni vedtog Parlamentet en betænkning om situationen for de, der arbejder på tværs af grænserne og sæsonarbejdere i forbindelse med Covid-19-krisen fremadrettet med hensyn til mobilitet, usikre arbejdsordninger og manglende sikkerhedstiltag. MEP’erne vil have bedre beskyttelse og lige arbejds- og sociale rettigheder for alle arbejdere.

Mens lukningen af de interne grænser, restriktioner for den frie bevægelighed og suspenderingen af mange økonomiske aktiviteter, har coronavirussen understreget eksisterende mangler.

Mange mobile arbejdstagere er vigtige for leveringen af landbrugs- og fødevarer, sociale og sundhedsmæssige tjenester, bygningskonstruktion og transport og kan også spille en vigtig rolle i den økonomiske genopretning efter pandemien.

Få mere information om EU’s tiltag til at tackle Covid-19

Hvem arbejder på tværs af grænserne?

• Det er f.eks. dem, der hver dag eller en gang om ugen pendler til et andet EU-land, end det de bor i.

• Udstationere arbejdere er udsendt af deres arbejdsgiver til at udføre arbejde i et andet medlemsland midlertidigt.
• Sæsonarbejdere rejser til et andet land midlertidigt for at udføre arbejde inden for f.eks. turisme og landbrug.

Disse arbejdstagere har ofte korttidskontrakter, manglende jobsikkerhed og begrænset social sikring. Omkring 800.000 til en million sæsonarbejdere bliver hyret i EU hvert år.

Hvad vil Parlamentet have?

Parlamentet ønsker en ordentlig implementering af de eksisterende EU-regler og bedre koordination mellem medlemslandene til at sikre lige behandling og beskyttelse af de grænseoverskridende arbejdstagere og sæsonarbejdere, inklusiv:
• Beskyttelse af arbejdstagernes sundhed, sikkerhed, fair arbejdsforhold, inklusiv ordentlige boligforhold, som ikke skal medregnes i deres honorar.
• Identificering af mangler i EU’s og den nationale lovgivning og muligvis revision af den eksisterende rammelovgivning
• Flere nationale og tværnationale arbejdsinspektioner
• Udvikling af løsninger til at bekæmpe krænkende praksisser hos underentrepriser og sikre, at den Europæiske Arbejdsmyndighed (ELA) bliver fuldt operationel
• Sikring af at arbejdstagerne er fuldt informerede om deres rettigheder og forpligtelser i et sprog, de forstår, men også om de risici og sikkerhedsforanstaltninger der skal tages
• En hurtig aftale om de reviderede regler for koordinering af den sociale sikkerhed, der lige nu forhandles mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen til at bekæmpe socialt bedrageri.
Betænkningen opfordrer også medlemslandene, der endnu ikke har gjort det, til at løfte mulige rejserestriktioner for grænseoverskridende arbejdstagere til at undgå potentiel mangel på arbejdskraft i visse sektorer.

Den 20. marts udgav Kommissionen retningslinjer til en koordineret indsats i EU, der skal sikre, at mobile arbejdstagere, særligt i kampen mod Covid-19, kan komme frem til deres arbejdsplads.

Den 26. maj debatterede Parlamentets beskæftigelsesudvalg rapporter om usikre arbejdsforhold for grænseoverskridende arbejdstagere med det kroatiske formandskab, Kommissionen og den Europæiske Arbejdsmyndighed. Den 18. juni, forud for afstemningen, debatterede MEP’erne emnet i plenar.
Mobile arbejdstagere i tal (2018)

  • 17 millioner EU-borgere bor og arbejder i et andet EU-land end deres hjemland (3,9% af den samlede arbejdsstyrke)
  • der er 1,5 millioner grænseoverskridende arbejdstagere i EU
  • det største antal grænseoverskridende arbejdstagere kommer fra Polen og arbejder i Tyskland (125.000)
  • der er over 2,3 millioner udstationerede arbejdstagere