Parlamentet ønsker nye regler for udenlandske statstilskud på det indre marked

Parlamentet ventes at godkende nye regler for udenlandske virksomheder med forretning i EU, der modtager markedsforvridende statstilskud.

Et stigende antal virksomheder på globalt plan modtager statstilskud særligt efter, at Kina har indtaget en større rolle i den globale økonomi.

Udenlandske tilskud kan have en skævvridende effekt på markederne, og Parlamentet ønsker, at Kommissionen får beføjelser til at undersøge og bekæmpe sådanne udenlandske tilskud til virksomheder, der køber EU-selskaber eller byder på offentlige kontrakter i EU.

Udenlandske tilskud kan over en bred kam defineres som dem, der gives af en regering til et selskab udenfor dets territorie (eller jurisdiktion). EU er i stigende grad blevet klar over de mulige forvridninger for det indre marked og uretfærdige spilleregler skabt af disse tilskud.

Den nye lovgivning skal sikre fair konkurrence blandt de virksomheder, der er aktive på EU’s marked ved at etablere lige muligheder.

Læs mere om EU’s handelsforsvarsinstrumenter

Fair finansiering

“Hvis udenlandske virksomheder ønsker at tage kontrol over europæiske virksomheder eller deltage i udbud af europæiske kontrakter, må Europa-Kommissionen sikre, at de opererer under lignende vilkår som de europæiske virksomheder, der skal holde sig inden for reglerne for statstilskud,” siger Christophe Hansen (EPP, Luxembourg), der er Parlamentets ordfører på området.

De nye regler vil gøre det muligt for Kommissionen at efterforske og afbøde effekterne af de udenlandske tilskud, der kan være både indsprøjtning af udenlandsk kapital, lån, finansielle incitamenter, skatteundtagelse eller gældseftergivelse. De vil også gøre det muligt for Kommissionen at efterforske udenlandske tilskud i sammenlægninger og overtagelser og i bud på større offentlige kontrakter, der involverer støtte fra tredje landes regeringer, da virksomheden skal offentliggøre eksterne finansielle bidrag.

“Vil vil endelig lukke dette lovgivningsmæssige hul og tage skridt hen imod et åbent, men fair marked,” siger Christophe Hansen.

EU er en særlig åben økonomi. Det er et af verdens største handelsområder og står for 16% af den globale handel. Tallene viser, at den globale Direkte Udenlandske Investering (FDI) sidste år steg til et niveau fra før pandemien, og de største FDI-strømme kom fra USA, Tyskland, Japan og Kina.

Flere fakta og tal om EU’s position i verdenshandlen (infografik).

Kommissionen udgav i maj 2021 et forslag til lovgivning til at tackle udenlandske tilskud, der forvrider EU’s indre marked. Parlamentet vedtog sin holdning i maj i år og er efterfølgende nået frem til en aftale med Rådet.

Parlamentet vil debattere aftalen og stemme om den ved plenarsessionen i Bruxelles den 9.-10. november.