Omskæring af kvinder: Hvor, hvorfor og hvad er konsekvenserne?

The representative of The Restorers, finalists for the Sakharov Prize for Freedom of Thought 2019, interviewed by Kahina SEKKAI, Paris Match

Mere end 200 millioner piger og kvinder er i dag omskåret. I hvilke lande? Af hvilke grunde? Med hvilke konsekvenser?

Omskæring af kvinder (FGM) henviser til de procedurer, der involverer fjernelse af dele eller hele det kvindelige kønsorgan for ikke-medicinske grunde. Det sker traditionelt ved en omskæring med barberblade og uden bedøvelse. Selvom det international er anerkendt som en overtrædelse af menneskerettighederne, risikerer yderligere 68 millioner kvinder at blive omskåret før 2030.

I hvilke lande bliver kvindelig omskæring praktiseret?

FGM praktiseres primært i 30 lande i Afrika og Mellemøsten. Det praktiseres også i nogle lande i Asien og Latinamerika blandt lokalsamfund, der kommer fra disse regioner.

Selvom det er ulovligt i EU, og nogle medlemslande endda rejser tiltale, selvom det er foregået i et andet land, skønnes det, at omkring 600.000 kvinder, der bor i Europa, er blevet omskåret og yderligere 180.000 kvinder er i risikozonen i 13 europæiske lande alene.

Hvad er grundene til omskæring af kvinder?

FGM praktiseres oftest på spædbørnspiger og piger, frem til de er 15 år. Omskæring går tilbage til et miks af kulturelle og sociale grunde såsom socialt pres og konventioner og tro eller ideer om skønhed og renhed. Praksissen findes både i Kristendommen og Islam. Den afspejler ulighed mellem kønnene og har dybe rødder.

“Desværre har kvinders kroppe altid været en kampplads. Det handler altid om mænds kontrol over kvinders kroppe,” sagde MEP Maria Noichl (S&D, Tyskland) i en debat i Parlamentet d.18. december 2019.

Europa-Parlamentets forpligtelse til at stoppe FMG

Parlamentet har gentagne gange vist sit engagement i at hjælpe til med at stoppe praksissen af FGM på verdensplan. Ved at vedtage love og betænkninger, har Parlamentet talt for at få en fælles handlingsplan til at udrydde praksissen med omskæring af kvinder. Onsdag d.12. februar vil medlemmerne stemme om en ny betænkning,der opfordrer Kommissionen til at medtage tiltag, der skal standse FGM, i sin nyeste strategi for ligestilling på EU-niveau,der bliver fremlagt i marts 2020 og til at sørge for behandling af ofrene. MEP’erne gentager også deres opfordring til at få tiltag til at forebygge FGM med i alle politikområder inden for sundhed, asyl, uddannelse, beskæftigelse osv.

“Hvad ville vi sige, hvis det var vores mor, søster, kone eller kusiner […] Vi skal være stemmen for disse kvinder, der ikke kan tale for dem selv,” sagde MEP Frances Fitzgerald (EPP, Irland) i en debat i Parlamentet d. 18 december 2019.

Læs mereom Parlamentets kamp for kvinders rettigheder

En app til at tackle FGM

I 2019, blev Restorers, en gruppe af fem kenyanske studerende, der har udviklet en app til at hjælpe kvinder og piger, der er blevet omskåret, nomineret til Parlamentets Sakharov-pris for Tankefrihed. Deres nominering er et vigtigt skridt i kampen mod FGM, og styrker unge i at spille en rolle i deres egne lokalsamfund.

Mere