Øresundsregionen fik 27.000 flere indbyggere i 2019

Befolkningen i Øresundsregionen vokser. Foto: News Øresund

Øresundsregionen (Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland) havde 4.061.209 indbyggere ved årsskiftet 2019/2020, hvilket er 27.000 flere end ved årsskiftet 2018/2019. Det modsvarer en stigning på 0,7 procent. I Greater Copenhagen-geografien, hvor også Halland indgår, bor der nu 4,4 millioner personer. Det viser nye tal fra SCB og Danmarks Statistik.

Skåne har haft den største befolkningsstigning i løbet af året. I Skåne er befolkningen steget med næsten 16.000 personer, mens Region Hovedstaden har fået over 10.000 nye indbyggere. Befolkningen i Region Sjælland er vokset med 600 personer i 2019.

Burlöv er den kommune i Øresundsregionen, som har haft den procentuelle største befolkningsstigning i løbet af året. Befolkningen er vokset med cirka 750 personer, hvilket svarer til 4,1 procent. Gennem en tiårig periode er det i stedet København, som har fået flest nye indbyggere. Antallet af københavnere steg med mere end 104.000 personer mellem 2010 og 2020, en stigning svarende til 20 procent. (News Øresund)

Læs mere: Øresundsregionen har 4,1 millioner indbyggere

Fakta – Befolkningen i Øresundsregionen og Greater Copenhagen-geografien:

201020192020Ændring 1 årÆndring 10 år
Skåne1 231 0621 362 1641 377 8271,1%11,9%
Region Sjælland820 665836 828837 4430,1%2,0%
Region Hovestaden1 680 1701 835 4721 845 9390,6%9,9%
Øresundsregionen3 731 8974 034 4644 061 2090,7%8,8%
Halland296 825329 352333 8481,4%12,5%
Greater Copenhagen4 028 7224 363 8164 395 0570,7%9,1%

For de danske regioner er antal personer angivet pr. 1. januar og for de svenske pr. 31. december det foregående år, medmindre andet er angivet. År 2020 henviser således til 01.01.2020 for de danske kommuner og 31.12.2019 for de svenske. Kilder: Danmarks Statistik og SCB