Nyt forslag skal lette koordineringen af sikre rejser i EU

Kilde: Europa-Kommissionen

Den 25. november foreslog Europa-Kommissionen at opdatere reglerne om koordinering af sikker og fri bevægelighed i EU, som blev indført som reaktion på covid-19-pandemien. Nogle af de vigtigste opdateringer vedrørende EU’s digitale covidcertifikat er følgende:

  • Fokus på en “personbaseret tilgang”: Personer, der har et gyldigt digitalt EU-covidcertifikat, bør i princippet ikke underlægges yderligere restriktioner såsom test eller karantæne, uanset hvor i EU de rejser fra. Personer uden et sådant certifikat vil kunne blive mødt med krav om at lade sig teste inden eller efter ankomsten.
  • Standardperiode for accept af vaccinationscertifikater: For at undgå forskellige og forstyrrende tilgange foreslår Kommissionen en standardacceptperiode på ni måneder for vaccinationscertifikater, der er udstedt efter afslutning af det primære vaccinationsforløb. Det betyder, at medlemslandene ikke bør afvise en rejsendes vaccinationscertifikat, hvis det er udstedt mindre end ni måneder efter, at vedkommende har fået den sidste dosis af den primære vaccination.
  • Boostervaccinationer: Der findes endnu ingen undersøgelser, der konkret viser, hvor effektivt boosterstik hindrer smitte med covid-19, og det er derfor ikke muligt at fastsætte en acceptperiode for boostervaccinationer. Men ud fra de seneste oplysninger kan det forventes, at beskyttelsen fra boostervaccinationer varer længere end den, der følger af det primære vaccinationsforløb. Kommissionen følger nøje den nye videnskabelige dokumentation på området. Kommissionen kan om nødvendigt på den baggrund foreslå en passende acceptperiode for vaccinationscertifikater, der udstedes efter en boostervaccination.

Kommissionen har desuden foreslået opdaterede regler for rejsende fra lande uden for EU, som giver højest prioritet til vaccinerede rejsende og kræver strenge sikkerhedsforanstaltninger.

  • EU-landene bør systematisk tillade indrejse af personer, der er vaccineret med vacciner, som er blevet optaget på WHO’s liste over vacciner til anvendelse i nødsituationer, ligesom det allerede gælder for personer, der er vaccineret med EU-godkendte vacciner. Der vil som en grundlæggende sikkerhedsforanstaltning altid blive krævet dokumentation for en negativ PCR-test for alle rejsende, der er blevet vaccineret med en vaccine, som er godkendt af WHO, men ikke af Det Europæiske Lægemiddelagentur. Det samme gælder for rejsende, der er kommet sig efter covid-19. Med de opdaterede regler indføres der desuden en acceptperiode på 9 måneder for vaccinationscertifikater, der er udstedt efter det primære vaccinationsforløb. Endelig betyder reglerne, at EU-landene også bør acceptere vaccinationscertifikater udstedt efter en ekstra boostervaccination.
  • Derudover bør de acceptere vaccinations- og restitutionscertifikater, der anses for at svare til EU’s digitale covidcertifikat.

Kommissionens forslag vil nu blive drøftet af medlemslandene, som skal vedtage den endelige udformning af henstillingerne. Kommissionen foreslår, at de nye regler skal gælde fra den 10. januar 2022.