Nye regler skal føre til fælles forbrugeraktioner i EU

Foto: Capture film Europa-Parlamentet

Nye regler for kollektive klager vil gøre det muligt for forbrugere i EU at kæmpe sammen i nationale og grænseoverskridende sager.

En mere globaliseret og digitaliseret verden har øget risikoen for, at en større antal forbrugere rammes af de samme ulovlige praksisser. I øjeblikket er det kun muligt for forbrugerne at gå sammen i få medlemslande, og det er næsten umuligt i sager, der involverer mere end et land.

De nye regler for kollektive klagesager giver forbrugerne i alle medlemslandene retten til at kæmpe sammen i sager, men også introducere sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge proceduremisbrug.

Efter en aftale blev indgået mellem Parlamentets og Rådets forhandlere i slutningen af juni bakkede Parlamentet op om dem i november.

Hvordan vil det virke?

  • Kvalificerede enheder, udpeget af EU-medlemslandene, vil repræsentere grupper af forbrugere i kollektive klagesager.
  • Kollektive klagesager vil blive mulige i alle EU-landene – minimum en repræsentativ mekanisme i alle medlemslandene, der skal gøre det muligt for organisationer at repræsentere borgere med muligheden for at søge sanktioner og kompensere for den skade, der er sket.
  • De skal leve op til specifikke berettigelseskriterier for grænseoverskridende repræsentationsinitiativer – kriterierne er en del af nye regler, mens kriterierne står i den nationale lovgivning for indenlandske retssager.
  • Den tabende part skal betale for retssagen (“taberen betaler-princippet”), der skal beskytte virksomheder imod grundløse retssager.
  • Udover i den generelle forbrugerlovgivning vil fælles klagesager også blive tilladt inden for databeskyttelse, financielle tjenester, rejser og turisme, energi, telekommunikation, miljø og sundhed, såvel som for fly- og togpassagerrettigheder.

Kommissionen skal overveje at oprette en europæisk ombudsmand for kollektive klager til at håndtere klagesager på EU-niveau.

Næste skridt

EU-landene har to år til at overføre direktivet til den nationale lovgivning og yderligere seks måneder til at anvende provisionerne.