Nye EU-regler om digitalisering skal forbedre retsvæsenet

Image by Mona Tootoonchinia from Pixabay

Videokonferencer på tværs af grænserne, sikker udveksling af og adgang til dokumenter: Find ud af hvordan nye regler for digitalisering af retsvæsenet vil gavne EU’s borgere og selskaber.

Den 23. november vedtog Parlamentet nye forslag, der skal modernisere retssystemet i EU og give færre forsinkelser, øge retssikkerheden og gøre adgangen til retsvæsenet billigere og mere brugervenligt.
Ny lovgivning vil implementere adskillige digitale løsninger til bevisførelse i sager, der går på tværs af grænserne, så samarbejdet mellem de nationale domstole bliver mere effektivt. 
Ved at anvende langdistancekommunikationsteknologier kan bevismateriale komme i brug hurtigere og til en lavere pris. For eksempel kan en videoafhøring erstatte en fysisk tilstedeværelse.
Et decentraliseret IT-system, der samler de nationale systemer, vil blive etableret, så dokumenter kan udveksles elektronisk hurtigere og mere sikkert. De nye regler indeholder foranstaltninger til at beskytte data og private informationer, når dokumenter overføres og bevismateriale tages i brug.
Lovgivningen skal gøre procedurerne enklere og tilbyde lovmæssig sikkerhed, hvilket skal få enkeltpersoner og virksomheder til at benytte sig mere af grænseoverskridende aktiviteter og dermed både styrke det indre marked og demokratiet.

EU’s tiltag til at digitalisere retsvæsenet

De to forslag opdaterer den eksisterende EU-lovgivning om forkyndelse af dokumenter og brug af beviser til at få mest muligt ud af moderne og digitale løsninger.
De er en del af EU’s indsats til at hjælpe med at digitalisere retssystemerne. Mens de digitale løsninger allerede har vist sig at være effektive i nogle lande, foregår de grænseoverskridende retssager mest på papir. EU ønsker at forbedre det grænseoverskridende samarbejde og derved hjælpe borgere og virksomheder, samtidigt med at en effektiv håndhævelse af loven beskytter borgerne bedre.
Covid-19 krisen har skabt mange problemer for retsvæsenet: der har været forsinkelser, når personer indkalt til høringer ikke har kunnet møde op personligt, det har været sværere at sikre advokatbistand og forsinkelser har ført til, at tidsfrister ikke er blevet overholdt. Samtidig har en stigende antal konkurser og fyringer gjort domstolenes arbejde endnu vigtigere
Forslagene træder i kraft 20 dage efter, de er publiceret i Den Europæiske Unions Tidende.