Ny analyse fra SCB: Danske husholdninger er mere forgældede end svenske husholdninger

Stigende boligpriser driver gældsvæksten i mange lande. Kun husholdningerne i Luxembourg havde højere lån pr. indbygger end husholdningerne i Danmark ved udgangen af 2022. Sverige ligger på tredjepladsen. Foto: News Øresund

Danmark har det næsthøjeste gældsniveau pr. indbygger i EU. Kun i Luxembourg er gælden højere. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor gældskvoten er faldet for første gang siden 1990’erne. Det viser en ny analyse fra SCB, Sveriges statistikmyndighed. Omregnet til danske kroner udgjorde de svenske husholdningers lånegæld 312.500 DKK pr. indbygger ved udgangen af 2022. I Danmark var lånegælden, omregnet til danske kroner, 431.500 kroner.

Luxembourg skiller sig ud i toppen med over 70.000 euro i lånegæld pr. indbygger, men da landet er så lille, bør sammenligningen med resten af EU foretages med forsigtighed, skriver SCB i analysen. SCB fremhæver befolkningens sammensætning og prisstigninger på boligmarkedet som vigtige faktorer bag forskelle i låntagning pr. indbygger landene imellem.

– Hvordan boligmarkedet i de enkelte lande ser ud, påvirker i høj grad tallene. Hvor mange der bor i byområder, samt andelen, der ejer deres bolig, har betydning for hvor mange, der har lån samt størrelsen af disse. I Sverige og Danmark har en større andel af befolkningen realkreditlån end i f.eks. Tyskland og Italien. Samtidig er der i mange lande, især i Syd- og Østeuropa, tradition for at finansiere boliger på andre måder end via lån, siger Johannes Holmberg, økonom i SCB.

Men nu er låneappetitten faldende i Sverige. Kraftige omkostningsstigninger har bidraget til reduceret udlånsvækst for svenske husholdninger, og i 2022 steg indtægterne mere end udlånene. Det betød, at den såkaldte gældskvote faldt for første gang i Sverige siden krisen i 1990’erne.