Nu indvies fremtidens gårdhave i Askøgade

Byer forandres i disse år for at gøre dem bedre rustet til at modstå klimaforandringer.

I Askøgade på Østerbro er gården forandret til et godt eksempel på, hvordan håndtering af regnvand kan forenes med fornyelsen af et nedslidt gårdmiljø. Fredag d. 21. august kl. 16 indvies gårdhaven ved et arrangement, hvor man bl.a. kan høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering.

Ligesom andre store byer står København over for en række store udfordringer som følge af klimaforandringerne. Gårdhaven ved Askøgade er sammen med gårdhaverne ved Straussvej i Sydhavnen og Tomsgårdsvej i Nordvest de første eksempler på fremtidens gårdhaver, som bidrager til at klimatilpasse København. De tre projekter demonstrerer, hvordan regnvand kan opmagasineres og tilbageholdes og være med til at danne smukke og stemningsfulde gårdhaver med fx søer, kanaler, væksthus og dyrkningsområder til glæde for beboerne.

I gårdhaven i Askøgade er der blandt andet etableret et nedsænket dalstrøg, der sikrer, at gårdrummet kan håndtere en skybrudssituation. I det sammenhængende regnvandssystem forsinkes og styres tagvandet, så det kan bruges til vanding og leg, før det siver ned og tilbageholdes fra den eksisterende kloak. Resultatet er blevet en frodig og grøn gårdhave, som samtidig kan håndtere store mængder nedbør.

Kom og vær med til at indvie gårdhaven ved Askøgade

Sammen med Østergården inviterer Københavns Gårdhaver i Teknik- og Miljøforvaltningen lokale beboere til indvielse af Fremtidens Gårdhave ved Askøgade fredag d. 21. august fra kl. 16.00 til 17.30.

Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen deltager, og det vil være muligt at besøge gårdhavens boder og høre mere om gårdhavens arkitektur samt regnvandshåndtering. Der vil desuden være aktiviteter for børn, og under hele arrangementet er der forfriskninger, grillpølser og is.

Teknik- og Miljøforvaltningen følger de gældende retningslinjer ift. covid-19 og sørger for håndsprit. Hvis antallet af mennesker når en vis størrelse, vil forvaltningen sørge for, at der ikke bliver lukket flere mennesker ind til arrangementet.

Fakta om gårdhaven ved Askøgade

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade er et byudviklingsprojekt, hvis mål er at udvikle innovative og rekreative regnvandsløsninger og en regnvandsarkitektur, der skaber sammenhæng mellem gårdhave og byrum.

Gårdhaven er udviklet i et tæt samarbejde mellem Østergårdens beboere, rådgiverteamet (Niels Lützen Landskabsarkitekter, Niels Lützen Landskabsarkitekter, Labland, Envidan, Urgent Agency og Kuben Management) samt Københavns Kommune.

Gårdhaven er finansieret af Københavns Kommune og Transport- og Boligministeriet, og projektet blev i 2018 kåret som et af Danmarks bedste klimaprojekter af Realdania (Sustainia). Real Dania er initiativtager og bidragyder til projektet, som eksekveres af Sustainia med CONCITO som videnspartner.

Læs mere om de 100 bedste klimaløsninger. 

Klimakvarter – et udstillingsvindue for resten af verden

Fremtidens Gårdhave ved Askøgade ligger i Københavns første klimakvarter på Østerbro. Det er et område, som er forvandlet til et eksperimentarium for skybrudssikring og klimatilpasning. I klimakvarteret udvikles metoder og ekspertiser, der kan komme i brug, når resten af København og andre byer bliver fremtidssikret mod kraftigere regn og skybrud.

Klimakvarteret indeholder forskellige projekter, heriblandt Bryggervangen og Sankt Kjelds Plads, Tåsinge Plads og Klimakarréen, som er til stor inspiration for alverdens byer.

Læs mere om fremtidens gårdhave ved Askøgade.