Lønstigningerne i Danmark er de højeste i tretten år – højere end i Sverige

De danske arbejdsgivere er bekymrede over en forringet konkurrenceevne, når lønstigningerne er rekordhøje i kombination med stigende omkostninger. Foto: News Øresund

Ifølge ny lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) steg timelønnen på det private arbejdsmarked med 3,8 procent i første kvartal af 2022 i forhold til samme kvartal i 2021. Ifølge DA, er den højeste lønstigning siden 2009. I Sverige stiger lønningerne ikke lige hurtigt. Ifølge statistikker fra Medlingsinstitutet steg lønningerne i den private sektor i Sverige i gennemsnit med 1,9 procent i januar-februar 2022 sammenlignet med de samme måneder året før.

I Danmark stiger lønningerne mest i bygge- og anlægssektoren, med 4,4 procent. Det oplyser finans.dk. På trods af den høje lønstigning falder reallønnen som følge af den høje inflation. Forklaringen på lønstigningerne siges at være den stigende mangel på arbejdskraft i Danmark i kombination med den stigende inflation. Ifølge Danmarks Statistik steg inflationen til 7,4 procent i april, hvilket er det højeste niveau i næsten 40 år. Arbejdsløsheden faldt til 72.015 personer i marts.