Kvindernes kampdag: Arbejde hjemmefra, ulønnet omsorgsarbejde og mental sundhed under Covid-19

Bild/kilde: Pixabay

Tallene betræfter, at den større mængde ubetalt pasning og arbejde hjemmefra har ramt balancen mellem arbejds- og privatlivet for kvinder hårdt. Se mere i vores infografik.

Covid-19-pandemien fik mængden af arbejde hjemmefra til at stige i mange europæiske lande. I 2020, pandemiens første år, steg mængden af hjemmearbejde drastisk.

Arbejde hjemmefra i EU
Arbejde hjemmefra i EU. 

Den højeste andel af personer, der arbejder hjemmefra i EU-27, findes i Finland (25,1%), Luxembourg (23,1%), Irland (21,5%), Østrig (18,1%) og Holland (17,8%).

Find ud af hvordan Parlamentet arbejder for ligestilling

Flere problemstillinger om balancen mellem arbejds- og privatlivet for kvinder

Den højere fleksibilitet og autonomi forbundet med at arbejde hjemmefra fører ofte til en højere arbejdsintensitet og længere arbejdstider med negative konsekvenser for balancen mellem arbejds- og privatlivet. Under pandemien har arbejde hjemmefra ført til mange udfordringer for arbejdstagerne i relation til organiseringen af arbejdstiden, balancering af familielivet og velværden og det fysiske arbejdsmiljø.

Pandemien har påvirket alle, men den seneste data viser, at kvinder har lidt mere end mænd. Data indsamlet mellem februar og marts 2021 viser, at 7,4% af kvinderne og 5,7% af mændene har haft svært ved at koncentrere sig på jobbet pga. ansvaret for familien. Tallet er endnu højere for personer, der arbejder hjemmefra på fuld tid med små børn hjemme (27% kvinder, 19% mænd). Det er ikke kun familien, der påvirker arbejdet. Det omvendte er også tilfældet. Omkring 31% af kvinder og 22% af mænd, der arbejder hjememfra på fuld tid med små børn hjemme siger, at deres arbejde har forhindret dem i at bruge den tid, de ønskede, på familien.

En ny Eurobarometer-undersøgelse understreger Covid-19-pandemiens hårde konsekvenser for kvinder. Fire ud af ti adspurgte (38%) siger, at pandemien har haft negative konsekvenser for deres indkomst. For 44% har den haft konsekvenser for deres balance mellem arbejds- og privatliv og mængden af tid, de bruger på lønnet arbejde (21%).

Ubetalt omsorgsarbejde
Ubetalt omsorgsarbejde. 

Data viser, at kvinder leverer mest ubetalt arbejde

Kvinder laver stadig mest af det usynlige og ubetalte omsorgsarbejde, deriblandt børnepasning og pasning af ældre familiemedlemmer.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Balance mellem arbejdsliv og privatliv 

I gennemsnittet bruger kvinder flere timer (11,1 i februar/marts 2021) per uge på at passe og/eller undervise børn eller børnebørn end mænd (6,1 i februar/marts 2021). Data viser også forskellen på pasningen af ældre eller syge familiemedlemmer – 4,2 timer i gennemsnittet for kvinder mod 2,9 timer per uge for mænd i februar/marts 2021. Kvinder laver også mere husarbejde og madlavning – 14,4 timer/ugen mod mændenes 9,4 timer/ugen i februar/marts 2021.

Kvinders mentale sundhed mere påvirket

Coronaviruspandemien har også haft en kønsrelateret påvirkning af den mentale sundhed. Pandemien har ramt mænd og kvinder forskelligt. Ifølge et studie på foranledning af Parlamentets udvalg om Kvinders Rettigheder og Ligestilling er presset i forbindelse med balancen mellem arbejdsliv og privatlivet gået mere ud over kvinder. Kvinder siger oftere end mænd, at de lider af angst pga. Covid-19. Kvinders uformelde plejerolle under pandemien har også haft alvorlige konsekvenser for deres mentale sundhed, og kvinder bekymrer sig mere om deres families velfærd og om økonomien. Kvinder med små børn er uforholdsmæssigt hårdt ramt.

Flere tal og fakta om ligestilling: