Interview med skatteudvalgsformand: Vi kan ikke lade skattely i EU fortsætte

Constitutive meeting of 5 new Special Committees - Tax Matters (FISC). Fotograf: DAINA LE LARDIC

Parlamentets nye udvalg for skatteanliggender skal være det europæiske samlingspunkt for debatter om skatteforhold, lover Paul Tang (S&D, Holland), udvalgets nyvalgte formand.

Hvad vil Parlamentets nye udvalg for skatteanliggender, FISC, fokusere på?

Vi er i en kritisk fase. Regeringerne bruger lige nu milliarder på at redde liv og levebrød. Men den gæld, der opstår deraf, skal tilbagebetales. Efter den seneste finansielle krise lavede vi to fejl ved at introducere besparelser samtidig med, at vi øgede skatterne for middelklassen. Kun de rigeste gik fri. Denne gang skal det være anderledes. Ved at se på dem, der ikke betaler en fair andel i skat – de rigeste og de største virksomheder – kan vi komme ud af denne krise på retfærdig vis og bevare borgernes tillid. De store virksomheder undgår at betale mellem €50 mia. og €190 mia. i skat om året. FISC vil arbejde for at bekæmpe denne uretfærdighed, der er en del af kernen i vores økonomiske system. Vi vil arbejde på at gøre vores skattesystem mere bæredygtigt. Ved at bruge skatter til at få forurenere til at at betale kan vi stimulere innovation og få et renere miljø.

Tidligere har skatteudvalgene i Parlamentet været undersøgelsesudvalg, der blev nedsat efter skandaler som Lux Leaks og Panama Papers. Hvorfor er det nødvendigt nu at have et permanent udvalg?

Siden jeg begyndte at arbejde i Europa-Parlamentet for fem år siden, har vi næsten haft permanente skatteudvalg. Men efter de offentliggjorde deres endelige rapporter, blev de opløst og kun genetableret efter endnu en skandale. Med dette permanente udvalg kan vi fortsætte det værdifulde arbejde fra de tidligere udvalg, når det gælder faktaundersøgelser og øge det offentlige kendskab, men vi kan også arbejde langsigtet. Vi kan f.eks. engagere os i længerevarige relationer med de nationale parlamenter og andre internationale organisationer. Dermed kan FISC-udvalget blive det europæiske samlingspunkt for debatter om skatteanliggender.

EU har ikke så mange kompetencer på skatteområdet. Hvilken forskel kan dit udvalg gøre?

Som de tidligere skatteudvalg har vist, tåler meget af det, der foregår, ikke dagens lys. Ved at skubbe på for at få gennemsigtighed og offentliggøre fakta, så alle kan se dem, kan vi fastholde momentum for forandring. Borgerne forlanger, at vi handler og agerer, og dette udvalg vil blive deres stemme på den europæiske scene.

De seneste år har der været mange afsløringer og læk angående skattesvig, skatteundgåelse og hvidvaskning af penge. Hvordan synes du, EU’s modsvar har været?

Der har uundgåeligt været forskel på EU’s, medlemslandenes og ikke-medlemslandes tilgang. Listen med ikke-EU skattely har været brugbar til at lægge pres på de kendte skattely. Den er ikke perfekt, som vi så, da Cayman-øerne for nyligt blev taget af listen. Men det er en start. For EU-landene på den anden side, er der nu kommet pres på primært fra Europa-Parlamentet. I marts 2019 gav vi syv lande mærkatet ‘skattely’, inklusiv Holland, der er mit hjemland. Denne navngivning hjalp til med at ændre debatten i Holland, hvor flere og flere af mine landsmænd og kvinder nu gerne vil have de reformer, der er behov for. Syv EU-skattely koster regeringerne i andre EU-medlemslande €40 mia. hvert år. Vi kan ikke lade dette fortsætte, og jeg tror på, at i forbindelse med genopretningsplanen vil presset på regeringerne vokse. Kommissionen skal gøre det klart: Skattely i EU skal reformere deres skattesystem, eller også kan de ikke modtage penge under genopretningsplanen.

Mere