Hvordan Parlamentet arbejder under en pandemi

Sådan arbejder det europæiske demokrati i en tid med pandemi

Covid-19-pandemien har tvunget Parlamentet til at mindske antallet af fysiske møder, men MEP’erne kan stadig godkende presserende EU-tiltag til at bekæmpe pandemien.

Parlamentet opretholder sine hovedopgaver – vedtage love, godkende EU-budgettet, føre tilsyn med Kommissionen – også i en tid med Covid-19. Både udvalgene og plenarforsamlingen har fokus på de handlinger, der er nødvendige for at EU kan afbøde krisen. Se mere i vores video.

Ligesom millioner af andre europæere arbejder MEP’erne og Parlamentets ansatte hjemmefra pga. karantænen og den sociale distance, der skal mindske spredningen af coronavirussen. Takket være teknologien kan MEP’erne stemme den lovgivning igennem, der gør Europa i stand til at bekæmpe pandemien. 
“Vi har måtte gå langsommere frem selvfølgelig. Men vi er ikke blevet stoppet, for demokrati kan ikke suspenderes midt i en så dramatisk krise… Som lovgivere har vi midlerne, muligheden og pligten til at hjælpe,“ sagde parlamentsformand David Sassoli før den første fjernafstemning i plenar nogensinde.

“Demokrati kan ikke blive stoppet af en virus. Vi har brug for den demokratiske proces til at overvinde denne nødsituation.”

Plenarforsamlingen

Ved plenarforsamlingen d. 26. marts tog Parlamentet for første gang fjernafstemning i brug. Tidligere havde en afstemning krævet fysisk tilstedeværelse. Ifølge reglerne er retten til at stemme personlig, og derfor skal MEP’erne fortsat stemme individuelt og personligt. De stemmer dermed via email: de modtager en stemmeseddel, som de returnerer via email. Dette fjernafstemningssystem er gyldigt indtil 31. juli, medmindre det bliver forlænget. Det er en beslutning som træffes af præsidiet. Ved en fjernafstemning d. 26. marts godkendte MEP’erne tre presserende forslag til at hjælpe borgere og virksomheder med at tackle krisen. Plenarsessionerne foregår på nuværende tidspunkt ikke ved Parlamentets sæde i Strasbourg. Dette midlertidige tiltag vil blive løftet, når forholdene til det, tillader det, sandsynligvis på  den anden side af sommeren. Den næste plenarsession finder sted d. 16.-17. april i Bruxelles.

Udvalg

Arbejdet i udvalgene er også blevet tilpasset, så møder finder sted via videokonference. Det har ikke afholdt MEP’erne fra at diskutere presserende emner med kommissærerne og nationale myndigheder såsom Covid-19 og forholdene for flygtninge i flygtningelejre i EU. Tolkninger og afstemninger i udvalgene er også fortsat.

Ifølge Parlamentets nye kalender, der blev godkendt af formandskonferencen d. 2. april, kan udvalgsmøder nu finde sted i gule uger med fokus på coronavirus-krisen.

Politiske grupper

Parlamentets syv politiske grupper og formandskonferencen fortsætter med at arbejde hjemmefra.