Hvordan den manglende ligeløn i EU bekæmpes (video)

Vi fjerner lønforskellen

Forud for Kvindernes Internationale Kampdag d. 8. marts kan du se her, hvordan Europa-Parlamentet arbejder for at fjerne lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Selvom ligestilling er et af EU’s grundlæggende principper og lige løn for lige arbejde blev introduceret for 60 år siden, bliver kvinder i EU stadig betalt næsten 15% mindre i gennemsnittet per time end mændene.

Europa-Parlamentet ønsker at ændre dette. I en betænkning fra d. 30. januar opfordrede MEP’erne Kommissionen til at fremlægge en ambitiøs ligestillingsstrategi med tiltag til at fjerne lønforskellen.

Kommissionen forventes at præsentere sin ligestillingsstrategi i marts med ligeløn som hjørnestenen i strategien.

Løsninger til ligeløn: bindende mål og gennemsigtighed

Parlamentet ønsker bindende mål til at reducere lønforskellen og løngennemsigtighed både i de offentlige og private sektorer, stærk håndhævelse, klare mål og overvågning at fremskridtene for tiltagene.

MEP’erne ønsker også en Ligelønshandlingplan, der skal revideres ved udgangen af 2020 og indeholde klare mål for EU-landene til at mindske lønforskellen de næste fem år.

Årsager til den manglende ligeløn

For at kunne tackle den mindre kvindelige deltagelse på arbejdsmarkedet, der er en af grundene bag lønforskellen, opfordrer MEP’erne til at investere mere i institutioner og familievenlige arbejdsforhold.

De ønsker også at få flere kvinder ind i bedre betalte job gennem en række tiltag såsom promovering af videnskab og teknologi for piger i skolen, opfordre kvinder til at blive entreprenører og mulighed for livslang læring.

Mindskede forskelle i pensioner

Til at tackle kønsmæssige pensionsforskelle, der i gennemsnittet er to gange højere end lønforskellen i EU, foreslår MEP’erne bl.a. minimumspensioner og kompensation for plejeomsorg.

Mere