Forberedelserne til opførelsen af Femern-tunnelen er begyndt: “Vi er i fuld gang med at bygge arbejdshavnen”

Illustration över den framtida arbetshamnen i Rödbyhamn: Femern A/S

Tre spørgsmål til Claus Baunkjær, adm. direktør for Femern A/S, om anlægsarbejderne på Femern Bælt-tunnelen mellem Lolland og Femern, der starter den 1. januar næste år, men hvor flere aktiviteter allerede er startet i havnen i Rødby. Opførelsen af den dansk-tyske forbindelse bliver Danmarks største byggeprojekt i historien, og det forventes afsluttet i 2029.

Den 1. januar 2021 begynder byggearbejderne på Femern-tunnelen. Hvad sker der så?

– Femern-projektet har været under forberedelse i et par år, og vi er aftalt planlægningen af byggeriet på en sådan måde, at hoveddelene af aktiviteterne finder sted på dansk side. Vi skal genbruge nogle af de gode erfaringer fra Øresundtunnelen. Tunnelen kommer til at være af samme type som Øresundstunnelen, den bliver bare længere og større. Hvad vi starter med, er at bygge en stor fabrik på Lolland, der producerer tunnelelementerne, de enkelte dele til tunnelen.

Tunnelen vil bestå af en slags legoklodser eller byggeklodser, kan man kalde det. Det er 70.000 ton tunge og over 200 meter lange elementer, der skal produceres på fabrikken i Rødby. Det er den fabrik, vi begynder at bygge næste år.

– Men for at bygge fabrikken skal vi først bygge en ny stor arbejdshavn på Lolland. Så vi kan bygge fabrikken fra havsiden, og så vi kan sende materialer til fabrikken per skib. Vi er i øjeblikket i færd med at opbygge denne arbejdshavn, og det går faktisk rigtig godt.

Kan du beskrive, hvordan stedet ser ud lige nu?

– Allerede i dag ligger der flere fartøjer ude i vandet uden for Rødby, som er i færd med at bygge vores store arbejdshavn. En helt ny havn er ved at dukke op ved Rødby, som vil være indgangen til vores kommende tunnelelementfabrik. Derudover kan man se, at en række forberedende aktiviteter på land er startet. Flere entreprenører har bygget kontorer dernede, og der er udført forberedende arbejde med levering af el og vand til fabrikken. Der er etableret et antal forsyningssteder dernede. Man kan også se, at de entreprenører, der skal bygge fabrikken, gennemfører en række geotekniske undersøgelser, så de får fuldstændig indsigt i, hvordan jordforholdene er i området. Det er hvad der sker lige nu.

Den endelige tyske juridiske proces er i øjeblikket i gang i forvaltningsdomstolen i Leipzig, efter at der blev indgivet appel mod den tyske beslutning fra 2019, hvor godkendelsesmyndigheden i Slesvig-Holsten gav klarsignal til tunnelkonstruktionen. Hvad er din kommentar til den juridiske proces, og tror du, det kan forsinke byggeprocessen?

– Vi er meget glade for, at den tyske juridiske proces er i gang, fordi det er et afgørende element for at vi er i stand til at afslutte de tyske retsprocesser. Derfor er vi glade for, at retssagen er i gang ved forvaltningsdomstolen i Leipzig. Jeg kan ikke kommentere retssagen, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi er godt forberedt på processen og godt forberedt på at følge op på de ting, som retten mener, vi skal følge op.

– Vi har både i tidsplanen og i vores budget taget højde for, at der kan være anmodninger fra retten. Derfor har vi planlagt projektet på en sådan måde, at vi begynder at bygge på dansk side. Siden da har vi planlagt tid, så vi med respekt kan følge op på de konklusioner, som den tyske domstol når frem til. Så jeg ser i øjeblikket ingen tegn på forsinkelser, tværtimod skal det siges, at det er positivt for tidsplanen, at de endelige mundtlige forhandlinger i domstolen er startet.