ECB’s tegnede kapital forbliver uændret, efter at Bank of England forlader Det Europæiske System af Centralbanker

Image by MichaelM from Pixabay
  • ECB’s samlede tegnede kapital forbliver 10,8 mia. euro.
  • ECB tilbagebetaler Bank of Englands andel af indbetalt kapital (58 mio. euro).
  • Bank of Englands andel af ECB’s tegnede kapital vil blive fordelt på de resterende nationale centralbanker.

Den Europæiske Centralbank (ECB) vil holde sin tegnede kapital uændret på 10,8 mio. euro, efter at Bank of England forlader Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). Bank of Englands nuværende andel på 14,3 pct. af ECB’s tegnede kapital vil blive fordelt på de nationale centralbanker både i og uden for euroområdet.

Bank of England træder ud af ESCB som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union. Bank of England ejer 14,3 pct. af ECB’s tegnede kapital, hvoraf 3,75 pct. – svarende til 58 mio. euro – er indbetalt. Dette beløb tilbagebetales af ECB i henhold til betingelserne i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU.

Som følge heraf bliver ECB’s tegnede kapital fordelt blandt de øvrige nationale centralbanker på grundlag af en opdateret fordelingsnøgle for kapitalindskud i ECB. Vægtene genberegnes på grundlag af de enkelte landes andele af henholdsvis Den Europæiske Unions samlede befolkning og bruttonationalprodukt (BNP), efter at Det Forenede Kongerige forlader EU.

De nationale centralbanker i euroområdet indbetaler 100 pct. af den tegnede kapital i ECB, mens de nationale centralbanker uden for euroområdet indbetaler 3,75 pct. Da de nationale centralbanker i euroområdets andele bliver større og skal indbetales fuldt ud, fører dette til en forøgelse af ECB’s indbetalte kapital fra 7.659 mio. euro i 2020 til 8.880 mio. euro i 2022 som vist i nedenstående tabel. ECB’s indbetalte kapital forbliver uændret det år, hvor Det Forenede Kongerige træder ud af EU, da de resterende nationale centralbanker dækker den kapital, nemlig 58 mio. euro, som skal tilbagebetales til Bank of England. De nationale centralbanker i euroområdet indbetaler deres større andele i den tegnede kapital fuldt ud i to årlige rater, den første i 2021. Disse ændringer fremgår på de nationale centralbankers balance som en investering.

Fordeling af bidragene efter Brexit

Nationale centralbanker i euroområdetFordelingsnøgleTegnet kapitalIndbetalt kapital
202020212022
Pct.EUREUREUREUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique2,9630320.744.959276.290.917298.517.938320.744.959
Deutsche Bundesbank21,43942.320.816.5661.999.160.1352.159.988.3502.320.816.566
Eesti Pank0,229124.800.09121.362.89223.081.49224.800.091
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland1,3772149.081.997128.419.794138.750.896149.081.997
Bank of Greece2,0117217.766.667187.585.028202.675.847217.766.667
Banco de España9,69811.049.820.011904.318.913977.069.4621.049.820.011
Banque de France16,61081.798.120.2741.548.907.5801.673.513.9271.798.120.274
Banca d’Italia13,81651.495.637.1021.288.347.4351.391.992.2681.495.637.102
Central Bank of Cyprus0,175018.943.76216.318.22817.630.99518.943.762
Latvijas Banka0,316934.304.44729.549.98031.927.21434.304.447
Lietuvos bankas0,470750.953.30843.891.37247.422.34050.953.308
Banque centrale du Luxembourg0,267929.000.19424.980.87626.990.53529.000.194
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta0,08539.233.7317.953.9718.593.8519.233.731
De Nederlandsche Bank4,7662515.941.487444.433.941480.187.714515.941.487
Oesterreichische Nationalbank2,3804257.678.468221.965.204239.821.836257.678.468
Banco de Portugal1,9035206.054.010177.495.700191.774.855206.054.010
Banka Slovenije0,391642.390.72836.515.53339.453.13042.390.728
Národná banka Slovenska0,9314100.824.11686.850.27393.837.195100.824.116
Suomen Pankki – Finlands Bank1,4939161.714.781139.301.721150.508.251161.714.781
Nationale centralbanker i euroområdet i alt81,32868.803.826.7007.583.649.4938.193.738.0978.803.826.700
Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)0,9832106.431.4703.991.1803.991.1803.991.180
Česká národní banka1,8794203.445.1837.629.1947.629.1947.629.194
Danmarks Nationalbank1,7591190.422.6997.140.8517.140.8517.140.851
Hrvatska narodna banka0,659571.390.9222.677.1602.677.1602.677.160
Magyar Nemzeti Bank1,5488167.657.7096.287.1646.287.1646.287.164
Narodowy Bank Polski6,0335653.126.80224.492.25524.492.25524.492.255
Banca Naţională a României2,8289306.228.62511.483.57311.483.57311.483.573
Sveriges riksbank2,9790322.476.96112.092.88612.092.88612.092.886
Nationale centralbanker uden for euroområdet i alt18,67142.021.180.37075.794.26475.794.26475.794.264
I alt100,000010.825.007.0707.659.443.7578.269.532.3608.879.620.963

På grund af afrunding stemmer totalerne ikke nødvendigvis overens.

Anm.:

  • Yderligere oplysninger om ECB’s kapital
  • Explainer: Hvem ejer ECB?
  • ESCB’s og ECB’s årsregnskaber
  • De relevante retsakter om de nationale centralbankers bidrag til ECB’s kapital efter brexit vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende 1. februar 2020.