Den svenske regering ønsker at genindføre ID-kontrol

Identitetskontrol kan igen blive et problem for trafikken over Øresund. Foto: News Øresund

På grund af den forventede tilstrømning af flygtninge fra Ukraine ønsker den svenske regering fra den 8. april at indføre ID-kontrol af rejsende i tog, busser og skibe, inden de begynder deres rejse til Sverige. Et forslag til en ny midlertidig lov er nu blevet sendt i høring. “Jeg har fuld forståelse for, at dette vil være til gene for alle dem, der pendler over Øresund,” siger Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) til Dagens Nyheter.

I forbindelse med flygtningekrisen i 2015 blev der i næsten halvandet år foretaget ID-kontrol af rejsende til Sverige. Med flygtningestrømmen fra Ukraine ønsker den svenske regering nu at genindføre ID-kontrol.

– Vi tror, at ID-kontrol vil gøre vores modtagelse mere sikker, siger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) til DN.

Ifølge Tomas Eneroth handler kontrollen om at gøre det lettere for myndighederne at vide, hvem der kommer til Sverige for at sikre en god modtagelse og forebygge kriminalitet som menneskehandel.

– Ved at have ID-kontrol kan vi holde noget af den kriminalitet væk, som nogle gange passerer igennem, når vi har store flygtningeankomster, siger han.

Ifølge en pressemeddelelse fra Infrastrukturdepartementet er der tale om en tidsbegrænset lovgivning fra den 8. april, som gør det muligt at indføre ID-kontrol i seks måneder ad gangen, hvis forslaget godkendes i Riksdagen. Rejser fra eller via Norge foreslås at være fritaget. Tomas Eneroth siger til DN, at han “håber, at operatørerne vil finde fleksible løsninger, så der er så lidt påvirkning som muligt”.

Kilde: News Øresund