Danmark åbner ikke grænsen over Øresund helt endnu – coronatest kræves for at komme ind

Foto/källa: News Øresund

Håbene om, at Danmark åbner grænsen over Øresund fuldt ud inden næste uges 20-års jubilæum for Øresundsbroen, blev knust torsdag eftermiddag. Da offentliggjorde Statens Serum Institut en liste over, hvilke svenske regioner i øjeblikket opfylder kravene til indrejse i landet, og som er knyttet til en lav spredning af infektion med hensyn til covid-19. Kun beboerne i Västerbotten har adgang til Danmark, når de nye regler begynder at gælde lørdag. For indbyggerne i grænseregionerne Skåne, Blekinge og Halland er der dog mulighed for at komme ind, hvis man medbringer en maksimalt 72 timers gammel test, der viser, at du ikke er corona-inficeret. På nuværende tidspunkt er det imidlertid vanskeligt for en symptomfri person at få en sådan test. Falder smittespredningen i f.eks. Skåne kan den danske grænse åbnes for indbyggerne der senere i sommer. Danske medborgere, bosatte i Danmark, arbejdspendlere, forretningsrejsende, transitrejsende på vej til et andet land og personer med visse andre godkendte grunde er undtagede fra indrejseforbudet til Danmark.

Fra og med lørdag den 27. juni har Danmark indført et lighedsprincip om at niveauer på smittespredningen afgør om borgere fra et andet land eller fra en svensk region kan rejse ind. Det afgørende er antallet af nye smittede i gennemsnit per uge i de seneste to uger er færre end 20 personer per 100.000 indbyggere.
Personer fra svenske regioner som på grund af lav smittespredning er åbne kan således rejse ind i Danmark, hvilket p.t. kun gælder Västerbotten, mens personer fra regioner som fortsat er i karantæne nægtes indrejse, hvis de ikke har en godkent grund til at rejse ind i Danmark, hvilket blandt andet gælder for arbejde eller nødvendige arbejdsmøder. Der gøres en undtagelse for grænseregionerne Skåne, Halland og Blekinge, hvor beboerne kan rejse ind i Danmark, selvom regionerne er i karantæne, forudsat at en negativ covid-19-test udført inden for de sidste 72 timer kan vises ved grænsen. For at bevise, hvilken region man bor i, ønsker det danske politi også, at man skal vise et pas, et ID med en boligadresse og et trykt kort, hvor boligadressen er markeret.

Pendlere, forretningsrejsende og transitrejsende kan fortsat rejse ind i Danmark
Selvom Danmark formelt valgte at midlertidigt lukke grænsen den 14. marts, er den aldrig blevet helt lukket. Danske statsborgere, beboere i landet, arbejdspendlere og senere også forretningsrejsende og transitrejsende kommer igennem grænsekontrollen. Listen over særligt godkendte grunde, anerkendelsesværdige formål for at komme ind i landet, er blevet længere med tiden og kan læses med andn myndighedsinformation på politi.dk.

Særlige regler for fire grænseregioner i det sydlige Sverige og det nordlige Tyskland
I henhold til de nye danske regler tælles Skåne, Halland og Blekinge såvel som tyske Slesvig-Holsten som grænseregioner, og beboere i disse regioner er fritaget fra kravet om at dokumentere at de har booket seks nætter i Danmark for at kunne rejse ind i landet. Hvis en af ​​grænseregionerne er klassificeret som værende i karantæne, hvilket alle tre svenske regioner i øjeblikket er, kan beboere dog stadig rejse ind i Danmark, hvis de viser en negativ covid-19-test, der er taget mindst 72 timer før indrejse. Et dilemma er dog, at sundhedsvæsenet i de tre syd-svenske grænseregioner i øjeblikket ikke tilbyder coronatests til personer, der ikke viser symptomer på smitte. Min Doktor tilbyder heller ikke sådanne tests til mennesker uden symptomer. Statens Serum Institut vil opdatere listen over svenske regioner, der er åbne og hvilke der er i karantæne hver uge. Dette betyder, at hvis spredningen af ​​infektion aftager i f.eks. I Skåne kan regionen omklassificeres til åben senere i sommer, så beboerne derefter frit kan rejse ind i Danmark.

Andre regioner – krav til seks dages ophold i Danmark
For indbyggere i Sveriges øvrige 18 regioner skal to krav være opfyldt for, at de kan komme ind i Danmark. Dels skal deres boligregion klassificeres som åben af ​​de danske myndigheder, baseret på den ugentlige liste over smittespredning i svenske regioner, og dels skal man fremvise bevis på at man har reserveret mindst seks nætter i Danmark. På nuværende tidspunkt opfylder kun Västerbotten kravene for at blive betragtet som en åben region.

Grænserne for åbne regioner og karantæneregioner
Der er to brudpunkter for at en region kan skifte fra åben til i karantæne, eller omvendt. Hvis en region i øjeblikket betragtes som i karantæne, skal det gennemsnitlige antal nye inficerede om ugen i de sidste to uger have være mindre end 20 personer per 100.000 indbyggere, for at det kan ændre sig til åben status. For at en region skal gå fra åben til i karantæne, skal det gennemsnitlige antal inficerede om ugen overstige 30 mennesker pr. 100.000 indbyggere.

Antal smittede i gennemsnit per uge per 100.000 indbyggere
Västerbotten17,9
Danmarks smittegrænse20,0
Kronoberg23,5
Dalarna26,2
Skåne26,9
Kalmar27,5
Värmland32,8
Blekinge34,1
Gotland39,6
Örebro40,1
Halland46,6
Sörmland49,7
Västernorrland57,4
Jämtland-Härjedalen61,7
Östergötland67,0
Stockholm71,7
Uppsala81,3
Västmanland94,6
Gävleborg96,4
Norrbotten109,0
Västra Götaland139,0
Jönköping208,0
Kilderr: Folkhälsomyndigheten og Eurostat via Statens Serum Institut
Gælder perioden 10.-23. juni 2020, gennemsnit per uge de seneste to uger

(News Øresund)