Grøn aftale: Nøglen til et klimaneutralt og bæredygtigt EU

Parlamentet ønsker, at den Europæiske Grønne Aftale vil blive kernen i EU’s Covid-19 genopretningspakke. Læs mere om strategien til at få et klimaneutralt Europa.

Under coronaviruspandemien faldt den økonomiske aktivitet, hvilket gav et faldt i CO2-udslippet, men efterlod EU i recession. Parlamentet opfordrede, i en betænkning vedtaget d. 15. maj 2020, til at få en ambitiøs genopretningsplan med den Grønne Aftale som hjørnestenen.

Som modsvar foreslog Kommissionen “Næste Generation EU”, der er en €750 mia. redningsplan. Planen skal sammen med det næste langsigtede EU-budget, der stadig skal godkendes af medlemslandene og Parlamentet, give et grønnere, mere inkluderende, digitalt og bæredygtigt Europa og hjælpe med at styrke modstandsdygtigheden over for fremtidens kriser, som f.eks. klimakrisen.

I november 2019 erklærede Parlamentet klimaundtagelsestilstand, og bad Kommissionen om at integrere målet om en 1,5 °C stigning i alle sine forslag, så den globale opvarmning kan begrænses og udslippene reduceres markant.

Som svar fremlagde den nye Kommission den Europæiske Grønne Aftale; en strategi til at Europa kan blive et klimaneutralt kontinent fra 2050.

Find ud af hvordan EU’s gør fremskridt på vejen mod sine klimamål

De første kridt under den Grønne Aftale

Financiering af den grønne overgang

I januar præsenterede Kommissionen Planen for et Bæredygtigt Europa, der er en strategi til at finansiere den Grønne Aftale ved at tiltrække mindst en billion euro fra offentlige og private investeringer det næste årti.

Halvdelen vil komme fra EU’s budget og fra de €25 mia., der ventes at komme fra EU’s CO2-kvotehandel.

Den Retfærdige Overgangsmekanisme, der skal mobilisere minimum €100 mia. mellem 2021-2027 skal også hjælpe til at afbøde de socio-økonomiske påvirkninger af overgangen for ansatte og lokalsamfund, der er mest berørte af ændringerne. I maj 2020 foreslog Kommissionen en lånefacilitet for den offentlige sektor til at støtte grønne investeringer i regioner, der er afhængige af fossile brændstoffer. Den skal vedtages af Parlamentet.

Til at få flere investeringer i bæredygtige aktiviteter og forebygge ‘greenwashing’ har Parlamentet vedtaget enny lovgivning om bæredygtige investeringer d. 18. juni.

EU’s klimalov

I marts 2020 foreslog Kommission den Europæiske Klimalov, en strategi til at få klimaneutralitet fra 2050. I januar havde Parlamentet opfordret til at få mere ambitiøse reduktionsmål, end de der oprindeligt var blevet foreslået af Kommissionen. EU’s lovgivende organ ventes at fremlægge flere mål frem mod 2030 i 2020.

Styrkelse af europæisk industri og virksomheder

I marts 2020 præsenterede Kommissionen den nye Inustrielle Strategi for Europa, der skal sikre, at europæiske virksomheder kan opnå klimaneutralitet og en digital fremtid. 

Da 99% af de europæiske virksomheder er små eller mellemstore, og står for 50% af EU’s BNP og for 2 ud af 3 job, har Kommissionen foreslået en ny strategi for de virksomheder, der skal give innovation, mindre bureaukrati og bedre adgang til finansmarkederne.

Fokus på den circulære økonomi

Kommissionen præsenterede ligeledes i marts EU’s handlingsplan til at få en cirkulær økonomi, der inkluderer tiltag til bæredygtigt forbrug og mindre generering af affald. Den vil fokusere på:
• elektronik og IT
• batteries og køretøjer
• emballage og plastik 
• tekstiler
• konstruktion og bygninger
• fødevarekæden

Find ud af mere om EU’s tiltag til at få en cirkulær økonomi, og hvordan Parlamentet bekæmper plastikforurening

At skabe et bæredygtigt fødevaresystem

Fødevaresektoren er en af de mest forurenende. Selvom EU’s landbrugssektor er den eneste i verden, der har kunnet reducere sit udslip (med 20% siden 1990), står den stadig for 10% af al udslip (og 70% skyldes husdyrene).

Fra Jord Til Bord er Kommissionens strategi fra maj 2020, der skal give et fair, sundt og miljøvenligt system og sikre landmændenes levebrød. Den dækker hele fødevarekæden fra at reducere mængden af pesticider til salg af antibiotika til husdyr.

Find ud af hvordan Parlamentet bekæmper pesticider i fødevarer.

Beskyttelse af biodiversitet

På samme tid vil EU gerne tackle faldet i biodiversitet og den mulige udryddelse af 1 million arter. EU’s Biodiversitetstrategi for 2030 udgivet i maj, skal beskytte naturen, økosystemerne og biodiversiteten. Målsætningerne er:

• flere beskyttede arealer
• stop for faldet af bestøvere
• plantning af 3 mia. træer fra 2030
• €20 mia. per år til biodiversitet

Læs mere om EU’s klimahandlinger:
• Mindskning af carbon-udslip: EU’s mål og handlinger
• Bekæmpelse af klimaforandringer med EU’s energipolitik
• Klimaforandringer i Europa: Fakta og tal