Brexit-aftale: Hvordan vil EU’s nye forhold til Storbritannien påvirke dig?

Image by Pete Linforth from Pixabay

Forholdet mellem EU og Storbritannien vil blive ændret efter Brexit og den nye aftale, der blev indgået ved udgangen af 2020. Find ud af hvad det betyder for dig.

Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020. Der var en overgangsperiode, hvori Storbritannien forblev en del af det indre marked og toldunionen, mens forhandlinger om de fremtidige relationer fortsatte. Efter intense forhandlinger blev en aftale indgået mellem EU og Storbritannien ved udgangen af december 2020. 

Selvom den midlertidigt anvendes, skal aftalen stadig godkendes af Parlamentet, før den kan træde i kraft. MEP’erne ser i øjeblikket teksten efter i de ansvarlige udvalg, før de stemmer om den ved plenarforsamlingen.

En række problemstillinger blev allerede dækket af udtrædelsesaftalen, som EU og Storbritannien indgik ved udgangen af 2019. Denne aftale omhandler problemstillinger i forhold til britiske og EU-borgeres rettigheder, Storbritannien finansielle forpligtelser indgået som medlemsland såvel som spørgsmål om grænserne, særligt hvad angår Irland.

At arbejde eller bo i Storbritannien eller EU

EU-borgere i Storbritannien og britiske borgere i et EU-medlemsland, der har boet i landet siden før januar 2021, kan fortsætte med at bo og arbejde, hvor de er nu, hvis der er blevet registreret og har fået en tilladelse til det af de nationale myndigheder i medlemslandet eller i Storbritannien.

For de britiske borgere, der ikke allerede bor i EU, er retten til at bo og arbejde i et EU-land bortset fra Irland (der har en separat aftale med dem) ikke automatisk garanteret og kan undergå restriktioner. De vil heller ikke automatisk kunne få deres kvalifikationer anerkendt i EU-landene, hvilket tidligere var tilfældet.

Britiske borgere, der ønsker at besøge eller opholde sig i EU i mere end 90 dage, skal leve op til de samme kriterier for indrejse og ophold, som borgere fra ikke-EU lande. Dette gælder også for alle EU-borgere, der har en feriebolig i EU.

Borgere fra EU, der ønsker at bosætte sig i Storbritannien i længere tid eller arbejde – dvs. i mere end seks måneder – skal leve op til betingelserne for migration, som den britiske regering fastsætter, og søge om visa.

Rejser

Britiske borgere kan opholde sig i EU i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage uden at skulle have et visum.

Men de kan ikke længere benytte sig af EU’s ‘fast track’-paskontrol eller toldveje. De skal også have købt en returbillet og bevise, at de har råd til opholdet. Ligeledes må udløbsdatoen på deres pas ikke være mindre end seks måneder.

EU-borgere kan opholde sig i Storbritannien i op til seks måneder uden at skulle have et visa. De skal kunne fremvise et gyldigt pas for at kunne rejse ind i Storbritannien.

Sundhedspleje

EU-borgere, der opholder sig midlertidigt i Storbritannien, kan i nødsituationer bruge det europæiske sygesikringskort. Ved ophold, der varer længere end seks måneder, er de dog nødt til at betale en et ekstragebyr.

Pensionister vil fortsat kunne bruge sundhedssystemet, hvor de bor. Landet, der udbetaler deres pension, vil dække udgifterne for værtslandet.

Erasmus

Storbritannien har besluttet sig for ikke længere at deltage i det populære udvekslingsprogram Erasmus+ for i stedet at skabe sit eget. Derfor vil studerende fra EU heller ikke kunne deltage i udvekslingsprogrammet i Storbritannien længere. Studerende fra Nordirland kan dog stadig deltage.

Handel med varer og tjenester

Med aftalen vil handel med Storbritannien og EU-landene ikke pålægges afgifter eller kvoter. Men der er nye procedurer, når varer skal fra og til Storbritannien og grænsekontrol for at respektere det indre markeds regler (i forhold til at respektere hygiejnemæssige, sikkerhedsmæssige, sociale og miljømæssige standarder for eksempel). Dette vil føre til mere bureaukrati og yderligere udgifter. For eksempel skal al import til EU igennem tolden til at sikre, at produkterne lever op til EU’s krav. Dette gælder dog ikke for handlen ved grænsen mellem Nordirland og EU.

Med hensyn til tjenester har britiske virksomheder automatisk ret til at tilbyde tjenester i EU. Hvis de fortsætter deres virke i EU, skal de også etablere sig der.