Terrorisme i EU: Terrorangreb, dødstal og anholdelser i 2020

Infografik over terrorisme. Kilde: Europa-Parlamentet

Mens antallet af terrorangreb i EU var stabile i 2020, har ekstremister udnyttet pandemien til at sprede propaganda.

Ifølge Europols rapport om terrorsituationen i EU i 2021 var der 57 terrorangreb i de 27 EU-medlemslande i 2020 (tallet inkluderer udførte, fejlslagne og optrevlede angreb), sammenlignet med  55 i 2019. Ud af disse var 10 jihadist terrorangreb i Østrig, Frankrig og Tyskland. Selvom de kun står for en sjettedel af alle angreb i EU, havde de ansvaret for mere end halvdelen af de dræbte (12) og næsten alle de sårede (47). Det samlede antal dræbte og sårede i EU blev fordoblet fra 10 døde og 27 sårede i 2019 til 21 døde og 54 sårede i 2020.

14 ethno-nationalistiske og separatistiske terrorangreb fandt sted i Frankrig og Spanien med 24 angreb udført af venstreorientede eller anarkistiske terrororganisationer eller individer, alle i Italien. I nogle tilfælde var angrebene målrettet private og offentlige ejendomme såsom finansielle institutioner og regeringsbygninger.

I 2020 oplevede tre EU-medlemslande (Tyskland, Belgien og Frankrig) oplevede fire terrorangreb motiveret af højreorienterede ekstremister. Kun et af dem blev gennemført.

Tjek EU’s tiltag til at bekæmpe terrorisme

Næsten dobbelt så mange udførte jihadistangreb som optrevlede

Jihadist terror er fortsat den største trussel mod EU. I 2020 var antallet af udførte jihadist terrorangreb mere end det dobbelte i forhold til antallet af optrevlede forsøg.

2017201820192020
Udførte angreb107310
Fejlslagne forsøg12140
Optrevlede forsøg1116144
Samlet33242114

Antallet af udførte, fejlslagne og optrevlede jihadist terrorangreb i EU (2017-2020)
Kilde: Europol 2021

Ifølge Europol stod enkeltpersoner bag alle jihadistiske angreb med fire ud af 10 udførte angreb mod EU-borgere. Nogle af disse enkeltaktører udviste en kombination af ekstreme ideologier og psykiske problemer. Social isolation og øget stress pga. pandemien kan sandsynligvis have spillet en rolle i nogle af tilfældene.

Læs mere om jihadistisk terror i EU siden 2015

Et markant fald i terrorangreb

449 anholdelser pga. mistanke om terrorovertrædelser blev rapporteret af Europol i 2020. Tallet var markant lavere end i 2019 (med 1004 anholdelser). Det er dog uklart om dette fald skyldes mindsket terroraktivitet eller skyldes færre operationelle aktiviteter af myndighederne pga. Covid-19-pandemien.

Tjek nøgletal om terrorisme i EU i 2019.

Øget brug af våben

Nedlukninger af samfundene pga. pandemien og forsamlingsforbud på steder som kirker, shoppingcentre og stadioner ser ud til at have ført til et fald i brugen af sprængstoffer i forbindelse med terrorangreb. I 2020 brugte terroristerne hovedsageligt knivstikkeri, køretøjer og brandstiftelse. Skydevåben blev kun brugt i et højreorienteret terrorangreb i Hanau (Tyskland) i februar og ved et jihadist angreb i Wien i november.

Online radikalisering: En stigende trussel

Med den stigende brug af internettet under pandemien har de online fællesskaber også spillet en vigtig rolle for planlægningen af voldelig ekstremisme. Efter at beskedapps som Telegram har blokeret terrorgrupper, er jihadist propaganda flyttet ud på flere og ofte mindre online platforme og de højreorienterede ekstremister, særligt de unge, bruger i stigende grad videospil og spilplatforme til at propagandere for deres ideologi.

Både jihadist og højreorienterede ekstremister har forsøgt at udnytte Covid-19 til propagandaformål, mens venstreorienterede og anarkistiske ekstremister har inkorporeret kritik af regeringstiltag til at gøre pandemien til en del af deres narrativer.


Læs mere om hvad EU gør for at forebygge radikalisering

Behov for koordineret indsats på EU-niveau

“Omhyggelig evaluering af truslen og koordinerede indsatser er yderst vigtige for at kunne identificere svagheder og optrevle terror og ekstremistisk vold både online og offline,” sagde Claudio Galzerano, der leder Europols terrorbekæmpelsescenter, da han præsenterede konklusionerne i Europols årlige rapport til medlemmerne af civilrettighedsuvalget den 22. juni 2021.