Reglerne for masker og store arrangementer er forskellige i Danmark og Sverige

I mange henseender er Danmarks og Sveriges coronarelaterede lovrammer rimeligt ens. Foto: News Øresund - Sofie Paisley

Danmark kræver masker på flere steder, men Sverige har strengere regler for, hvor mange personer der må deltage i store arrangementer. Danmark er i modsætning til Sverige begyndt at åbne arbejdspladserne igen, mens Sverige ikke har nogen lovkrav – men anbefalinger – om, hvor mange mennesker der kan mødes privat. I mange henseender er landenes coronarelaterede lovrammer rimeligt ens, og hvor de er forskellige, er det nogle gange det ene land og nogle gange det andet land, der sætter højere standarder.

Både Sverige og Danmark har udarbejdet planer om at åbne samfundet og gradvist fjerne de krav og anbefalinger, der er forbundet med coronapandemien.

I Danmark har genåbningen været i gang siden den 6. april, og nogle vigtige datoer er den 14. juni og 1. august. I Sverige begyndte udfasningen af coronarestriktionerne den 1. juni, og yderligere skridt er planlagt til den 1. juli, 15. juli og i september. (News Øresund)

Coronaregler i Danmark og Sverige

Restauranter

Danmark

Restauranter må holde åbent indtil kl. 23.00, men alkohol må kun serveres indtil kl. 22.00.

Indendørs: Personer, der færdes i lokalerne, skal bære maske. Der kræves et coronapas for at sidde indendørs i en restaurant.

Udeservering: Der kræves ingen maske eller coronapas.

Sverige

Restauranter kan holde åbent og servere mad og drikkevarer indtil kl. 22.30.

Der må ikke sidde mere end fire personer ved samme bord, og alle gæster skal have en siddeplads.

Generelle begivenheder og sammenkomster

Danmark

Generelt tillades der højst 500 personer til arrangementer, men der er en række undtagelser, f.eks:

Konferencer eller møder i erhvervslivet: Ved større arrangementer med siddende publikum må op til 1.000 personer deltage, i separate sektioner med 500 personer.

Kultur- og sportsbegivenheder: For siddende publikum er der ikke noget loft over antallet af tilskuere, men publikum skal være opdelt i separate sektioner med 500 personer. Ved stående udendørs publikum kan op til 2 000 personer deltage, fordelt på sektioner på 200 personer. Hver deltager skal have et areal på fire kvadratmeter.

Fodboldkampe i de højere ligaer: kravet om separate sektioner på 500 personer gælder, men der er ikke noget loft over antallet af tilskuere.

Uanset hvilken type arrangement der er tale om, skal der være mindst en meter afstand i alle retninger og mindst et tomt sæde mellem de siddende personer.

Fra den 14. juni vil reglerne være mere generøse.

Sverige

Ved indendørs arrangementer uden anviste siddepladser tillades op til otte personer.

Ved indendørs arrangementer med anviste siddepladser tillades op til 50 personer.

Ved udendørs arrangementer uden anviste siddepladser tillades op til 100 personer.

Ved udendørs arrangementer med anviste siddepladser tillades op til 500 personer.

Forudsætningen for, at der kan være plads til så mange mennesker som angivet, er, at den anbefalede afstand kan overholdes. Der må højst sidde fire personer fra samme gruppe sammen, og der skal være mindst en meters afstand i alle retninger til andre grupper.

Private sammenkomster og forsamlinger

Danmark

Der kan samles op til 50 personer indendørs. Fra den 11. juni tillades 100 personer.

Der kan samles op til 100 personer udendørs. Fra den 11. juni ophæves grænsen for, hvor mange personer der kan samles udenfor.

Sverige

Der er ingen juridisk bindende regler, men anbefalingen er, at større fester bør undgås, og at folk bør ses udendørs i stedet for indendørs.

Anbefalinger for hjemmearbejde

Danmark

Siden den 21. maj er anbefalingen, at ansatte, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, må være på deres arbejdsplads 20 procent af tiden. Fra den 14. juni vil det være tilladt at deltage med 50 procent, forudsat at alle over 50 år er vaccineret, og efterfølgende beskyttede.

Sverige

Hjemmearbejde anbefales for alle, der har mulighed for det.

Offentlig transport

Danmark

Maske er påkrævet, når man rejser med offentlige transport.

Der må ikke være mere end 70 procent af pladserne optaget, uanset transportform.

Sverige

I myldretiden (især kl. 7-9 og kl. 16-18), og hvor det ikke er muligt at købe en pladsbillet, anbefales det at bruge maske, når man rejser med offentlig transport.

Højst 50 procent af pladserne må være besat på rejser med offentlig transport, hvis ruten er længere end 15 mil.